Logo SACT

(094) 543 5430
support@hanghoaphaisinh.com

CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Ý TƯỞNG VÀ KỊCH BẢN GIAO DỊCH HÀNG HÓA PHÁI SINH NGÀY 24/08/2022


NÔNG SẢN

 1. Hợp đồng Tương lai Đậu nành Hoa Kỳ – 11/22 (ZSX2).

Biểu đồ H1

Capture
 • Xu hướng tăng
 • Hỗ trợ 14.5-14.1
 • KẾ HOẠCH GIAO DỊCH: CHỜ MUA Ở VÙNG HỖ TRỢ THEO KỊCH BẢN KHI CÓ TÍN HIỆU XÁC NHẬN

2. Hợp đồng Tương lai Lúa mỳ Hoa Kỳ – 9/22 (ZWU2)

Biểu đồ H1:

H1 3
 • Xu hướng tăng
 • Kháng cự 8.3 – 8.5
 • Hỗ trợ 7.7 – 7.9
 • KẾ HOẠCH GIAO DỊCH: CHỜ BÁN VÙNG KHÁNG CỰ VÀ MUA LẠI Ở VÙNG HỖ TRỢ.


3. Hợp đồng Tương lai Ngô Hoa Kỳ – 9/22 (ZCU2)

Biểu đồ H1:

24 8
 • Xu hướng: Tăng
 • Hỗ trợ: 6.4 – 6.2
 • Kháng cự: 6.8 – 70
 • KẾ HOẠCH GIAO DỊCH: CHỜ MUA KHI GIÁ TEST LẠI VÙNG HỖ TRỢ.

Chú ý:

 • Cắt lỗ: Không quá 2% tài khoản cho mỗi chiến lược
 • Chốt lời theo tỉ lệ rủi ro 1:2 hoặc 1:3 tùy theo diễn biến thị trường.

Viết một bình luận

Liên hệ

Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á (SACT)

Thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

Trụ sở chính: CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

Chi nhánh HN1: 25 Sunrise B , The Manor Central Park, Hoàng Mai, Hà Nội

024-7304-8884

support@hanghoaphaisinh.com