Logo SACT

(094) 543 5430
support@hanghoaphaisinh.com

CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Báo cáo giao dịch tuần 1,2 tháng 9/2022 tại SACT


● Tỷ lệ lãi trên vốn ký quỹ yêu cầu: 20.16%/ tháng
● Tỷ lệ lệnh lãi: 77.39%
Kết quả giao dịch hàng hóa tuần 1, tuần 2 tháng 9/2022 tại SACT

Trải qua 2 tuần giao dịch đầu tháng 9 cùng khách hàng, chúng ta hãy tổng kết lại để cùng xem hiệu quả giao dịch của khách hàng tại SACT nhé.

Lãi thực tế cuối kỳ: 2,396,418,304 VNĐ

Lỗ thực tế cuối kỳ: -1,280,463,000 VNĐ

Tổng lãi lỗ cuối kỳ: 1,115,955,304 VNĐ

Vốn ký quỹ yêu cầu cuối kỳ: 5,535,891,184 VNĐ

Tỷ lệ lãi lỗ trên vốn ký quỹ yêu cầu: 20.16%/ tháng.

Tỷ lệ lệnh lãi: 77.39%

Zalo
Bảng sao kê chi tiết TVKD 045

Dữ liệu giao dịch tuần 1,2 tháng 9/2022 thông qua các báo cáo giao dịch được trích xuất từ phần mềm MSsystem của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Vì khối lượng giao dịch quá lớn nên chúng tôi chỉ trích xuất một phần để quý khách hàng tham khảo.

Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo

Hiện tại SACT đang triển khai 2 gói Ủy thác đầu tư như sau:

1. Gói An toàn:

  • Cam kết bảo toàn vốn cho khách hàng.
  • Lợi nhuận chi trả 20%/ Tổng lợi nhuận (hoặc cố định 12%/ năm)
  • Vốn ủy thác: từ 500.000.000 vnđ

2. Gói Kỳ vọng

  • Lợi nhuận kỳ vọng: 10%/ tháng
  • Giới hạn rủi ro: 15% tài khoản
  • Vốn ủy thác: từ 500.000.000 vnđ

Bất cứ phản hồi hoặc đóng góp nào đến SACT bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua Email Support@hanghoaphaisinh.com hoặc hotline 094.543.5430

Cảm ơn quý nhà đầu tư đã tin tưởng và đồng hành cũng SACT.

Phòng Tài chính và Kế toán.

Chú ý: Số liệu trên được thống kê và công bố bởi Phòng Tài chính – Kế toán của SACT. Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về số liệu công bố trên.

Viết một bình luận

Liên hệ

Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á (SACT)

Thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

Trụ sở chính: CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

Chi nhánh HN1: 25 Sunrise B , The Manor Central Park, Hoàng Mai, Hà Nội

024-7304-8884

support@hanghoaphaisinh.com