Logo SACT

(094) 543 5430
support@hanghoaphaisinh.com

CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Biên độ giá trần/sàn trong giao dịch hàng hóa phái sinh


Trong giao dịch chứng khoán cơ sở, biên độ giá trần/sàn là thuật ngữ thể hiện số phần trăm của giá cổ phiếu có thể tăng hoặc giảm trong một phiên giao dịch. Nói cách khác, giá trần và giá sàn của một phiên giao dịch bằng giá tham chiếu cộng trừ biên độ dao động.

Bien do dao dong gia gia tran gia san trong chung khoan

Tương tự với thị trường chứng khoán cơ sở, giao dịch trên thị trường hàng hóa phái sinh cũng có biên độ giá trần/sàn. Tuy nhiên biên độ này sẽ không giống nhau, mỗi Sở Giao dịch Hàng hóa niêm yết mặt hàng nào đó sẽ có quy định về biên độ giá trần/sàn khác nhau.

Dưới đây là công văn cập nhật mới nhất từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (29/4/2022) về quy định Biên độ giá giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa.

image 35
image 36
image 37

Một số lưu ý :

image 38

Link cập nhật kí quỹ 24/7 và đặc tả biên độ trần/sàn các mặt hàng cụ thể do SACT tổng hợp tại : http://ldp.to/kyquyhanghoa

Viết một bình luận

Liên hệ

Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á (SACT)

Thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

Trụ sở chính: CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

Chi nhánh HN1: 25 Sunrise B , The Manor Central Park, Hoàng Mai, Hà Nội

024-7304-8884

support@hanghoaphaisinh.com