Logo SACT

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH HÀNG HÓA NGÀY 23/09/2022


 • Hợp đồng Tương lai Đậu nành – 11/22 (ZSX2)
  MUA: vùng 1440/1432 – CẮT LỖ:1423 – CHỐT LỜI 1475/1485

 • Hợp đồng Tương lai NGÔ – 12/22 (ZCZ2):
  MUA: vùng 678/671 – CẮT LỖ: 660 – CHỐT LỜI: 690

 • Hợp đồng Tương lai Lúa mỳ – 12/22 (ZWZ23)
  MUA: vùng 882/876 – CĂT LỖ: 865 – CHỐT LỜI: 920

 • Hợp đồng Tương lai Đồng – 12/22 (HGZ22)
  BÁN: vùng 3.5/3.51 – CẮT LỖ: 3.55 – CHỐT LỜI 3.37

 • Hợp đồng Tương lai Đường – 10/22 (SBV22)
  BÁN: vùng 18.57/18.66 – CẮT LỖ 18.80 – CHỐT LỜI 18

 • Hợp đồng Tương lai BẠCH KIM – 10/22 (PLV22)
  BÁN: vùng 915/910 – CĂT LỖ: 923 – CHỐT LỜI: 880

CHÚ Ý:

 • TÙY VÀO KÝ QUỸ CỦA TỪNG KHÁCH HÀNG ĐỂ LỰA CHỌN GIAO DỊCH LOT CHUẨN, MINI HOẶC MICRO!

Viết một bình luận

Liên hệ

Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á (SACT)

Thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

024-7304-8884

support@hanghoaphaisinh.com