Logo SACT

(094) 543 5430
support@hanghoaphaisinh.com

CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH HÀNG HÓA PHÁI SINH NGÀY 26/09/2022


TINHIEUGIAODICH
 1. DẦU WTI
 • Bán vùng 80.35/81.25 – Cắt lỗ 82.12 – Chốt lời 77.2
 1. BẠC
 • Bán vùng 19 – Cắt lỗ 19.3 – Chốt lời 18.3
 1. CACAO
 • Bán vùng 2320 – Cắt lỗ 2346 – Chốt lời: 2230
 1. BẠCH KIM
 • Bán vùng 870/876 – Cắt lỗ 888 – Chốt lời 833
 1. DẦU WTI
 • Bán vùng 80.35/81.25 – Cắt lỗ 82.12 – Chốt lời 77.2
 1. BẠC
 • Bán vùng 19 – Cắt lỗ 19.3 – Chốt lời 18.3
 1. CACAO
 • Bán vùng 2320 – Cắt lỗ 2346 – Chốt lời: 2230
 1. BẠCH KIM
 • Bán vùng 870/876 – Cắt lỗ 888 – Chốt lời 833

Viết một bình luận

Liên hệ

Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á (SACT)

Thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

Trụ sở chính: CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

Chi nhánh HN1: 25 Sunrise B , The Manor Central Park, Hoàng Mai, Hà Nội

024-7304-8884

support@hanghoaphaisinh.com