Logo SACT

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH HÀNG HÓA PHÁI SINH NGÀY 27/09/2022


Hợp Đồng Tương Lai Dầu Thô WTI – 11/22 (Mã: CLEX22 – NQMX22 – MCLEX22)

  • Bán vùng 80.3/81.7 – Cắt lỗ 82.4 – Chốt lời 76.2

Hợp đồng Tương lai Bạch Kim – 01/23 (Mã: PLF23)

  • Bán vùng 870.5/ 876.6 – Cắt lỗ 888.5 – Chốt lời 810

Hợp đồng Tương lai Bạc – 12/22 (Mã: SIZ22 – MQIZ22 -SIZ22)

  • Bán 18.75 – Cắt lỗ 19.1 – Chốt lời 17.8

Hợp đồng Tương lai Đồng – 12/22 (Mã: CPEZ22 – MQCZ22 – MHGZ22)

  • Bán vùng 3.35/3.4 – Cắt lỗ 3.45 – Chốt lời 3.24

Viết một bình luận

Liên hệ

Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á (SACT)

Thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

024-7304-8884

support@hanghoaphaisinh.com