Logo SACT

(094) 543 5430
support@hanghoaphaisinh.com

CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH HÀNG HÓA PHÁI SINH NGÀY 28/09/2022


Hợp đồng Tương lai Khí Tự nhiên – 11/22 (NGX22)

  • Mua 6.45 – Cắt lỗ 6.03 – Chốt lời 7.4

Hợp đồng Tương lai Lúa mỳ Hoa Kỳ – 12/22 (ZWZ22)

  • Mua 853 – Cắt lỗ 842 – Chốt lời 894

Hợp đồng Tương lai Đậu tương – 11/22 (ZSX22)

  • Mua 1398 – Cắt lỗ 1389 – Chốt lời 1436

Viết một bình luận

Liên hệ

Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á (SACT)

Thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

Trụ sở chính: CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

Chi nhánh HN1: 25 Sunrise B , The Manor Central Park, Hoàng Mai, Hà Nội

024-7304-8884

support@hanghoaphaisinh.com