Logo SACT

(094) 543 5430
support@hanghoaphaisinh.com

CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

GIAO DỊCH HÀNG HÓA ĐÔNG NAM Á

bao cao giao dich thang 10 sact 2
goi uy thac dau tu 1
SACT hieu qua lan toa niem tin 1
uy thac dau tu tai sact 1

HÀNG HÓA GIAO DỊCH

GIẤY PHÉP KINH DOANH SACT

kIẾN THỨC ĐẦU TƯ HÀNG HÓA

CÁC BƯỚC GIAO DỊCH HÀNG HÓA

Bước 1

Mở tài khoản đầu tư hàng hóa phái sinh

Bước 2

Nộp tiền ký quỹ ban đầu

Bước 3

Tải phần mềm giao dịch hàng hóa

Bước 4

Giao dịch hàng hóa phái sinh

Bước 5

Theo dõi các tỷ lệ

đỐI TÁC CỦA sact

Liên hệ

Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á (SACT)

Thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

Trụ sở chính: CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

Chi nhánh HN1: 25 Sunrise B , The Manor Central Park, Hoàng Mai, Hà Nội

024-7304-8884

support@hanghoaphaisinh.com