Logo SACT

(094) 543 5430
support@hanghoaphaisinh.com

CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Kịch bản giao dịch dầu WTI (mã CLE-NQM-MCLE) từ 30-08-2022


H4 30 08 1
  • Trendline giảm gãy, xu hướng giảm đảo chiều sang xu hướng tăng
  • Vùng hỗ trợ: 91 -94
  • Vùng kháng cự: 99 – 101
  • CHIẾN LƯỢC CANH MUA CHỦ ĐẠO; BÁN CHỈ CÓ LỢI NHUẬN SÓNG HỒI NGẮN.

Viết một bình luận

Liên hệ

Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á (SACT)

Thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

Trụ sở chính: CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

Chi nhánh HN1: 25 Sunrise B , The Manor Central Park, Hoàng Mai, Hà Nội

024-7304-8884

support@hanghoaphaisinh.com