Logo SACT

(094) 543 5430
support@hanghoaphaisinh.com

CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

MXV thông báo áp dụng tỷ giá nguyên tệ kể từ ngày 19/06/2023


Kính gửi: Quý Khách hàng

Theo quyết định của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), SACT xin thông báo tới Quý Khách hàng về việc áp dụng thay đổi các tỷ giá nguyên tệ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông với MXV ngày 19/06/2023.

Chi tiết đính kèm:

image 23
image 24

Viết một bình luận

Liên hệ

Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á (SACT)

Thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

Trụ sở chính: CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

Chi nhánh HN1: 25 Sunrise B , The Manor Central Park, Hoàng Mai, Hà Nội

024-7304-8884

support@hanghoaphaisinh.com