PEG là gì? 5 Cách ứng dụng chỉ số PEG trong đầu tư?


PEG là gì? Chỉ số PEG là một trong những công cụ giúp nhà đầu tư có thể phân tích tiềm năng của một mã cổ phiếu. Nhờ sử dụng công cụ này mà nhà đầu tư có thể lựa chọn cho mình một mã cổ phiếu tốt, có sức tăng trưởng trong tương lai. Vậy cụ thể chỉ số PEG là gì? Hãy cùng hàng hoá phái sinh SACT tìm hiểu qua bài viết dưới đây!

PEG là gì?

PEG là gì? PEG (Price Earnings to Growth) là một chỉ số phân tích cổ phiếu được sử dụng để đánh giá giá trị của một cổ phiếu trong quá trình đầu tư. Chỉ số PEG thường được sử dụng để đo lường giá trị của một cổ phiếu bằng cách so sánh giá hiện tại của cổ phiếu với lợi nhuận của công ty (EPS – Earnings per Share) và tốc độ tăng trưởng của EPS.

Chỉ số PEG được tính bằng cách chia giá trị P/E (Price-to-Earnings) của cổ phiếu cho tỷ lệ tăng trưởng EPS. Một cổ phiếu có PEG thấp hơn 1 được coi là có giá trị hấp dẫn, vì nó cho thấy rằng giá cổ phiếu đang được định giá hợp lý so với tốc độ tăng trưởng EPS của công ty.

Peter Lynch chính là nhà đầu tư nổi tiếng trong việc sử dụng phương pháp trên. Ông chính là tác giả của hai cuốn sách Trên đỉnh phố Wall và Đánh bại phố Wall.

peg-la-gi
PEG là gì?

Cách tính PEG là gì?

PEG = (P/E)/G

Trong đó:

 • P/E: chỉ số đánh giá mối quan hệ giữa giá thị trường và mức thu nhập của một cổ phiếu
 • G: tốc độ tăng trưởng của cổ phiếu trong tương lai. G được tính theo kết quả dự phóng EPS. Nếu một cổ phiếu có chỉ số P/E=15:
  • TH1: G = 10%, thì khi đó PEG = 15/10 =1.5
  • TH2: G = 15%, thì khi đó PEG = 15/15 = 1
  • TH3: G = 20%, thì khi đó PEG = 15/20 = 0.75

Ý nghĩa của chỉ số PEG là gì?

Chỉ số PEG cho phép các nhà đầu tư so sánh giá trị định giá của một công ty so với dự báo tăng trưởng của công ty đó. Nếu chỉ số PEG nhỏ hơn 1, tức là giá trị định giá của công ty so với tăng trưởng dự kiến của nó là rẻ, và đây có thể là một cơ hội đầu tư tốt. Tuy nhiên, chỉ số PEG cao hơn 1, đặc biệt là trên 2, có thể cho thấy giá cổ phiếu của công ty đó bị định giá quá cao so với tăng trưởng dự báo của nó và có thể là một dấu hiệu của nguy cơ đầu tư không hiệu quả.

Chỉ số PEG còn có thể được sử dụng để so sánh giá trị của một công ty với các công ty khác trong cùng ngành hoặc so sánh với chỉ số PEG của thị trường chung. Nếu chỉ số PEG của công ty thấp hơn so với ngành hoặc thị trường, điều này có thể cho thấy rằng cổ phiếu của công ty đó đang bị định giá thấp hơn so với tiềm năng tăng trưởng của nó và có thể là một cơ hội đầu tư tiềm năng.

dieu-kien-chi-so-peg-la-gi
Ý nghĩa của chỉ số PEG là gì?

Điều kiện tốt của chỉ số PEG là gì?

Chỉ số PEG (Price/Earnings to Growth ratio) được sử dụng để đánh giá sự hấp dẫn của một cổ phiếu bằng cách so sánh giá cổ phiếu của một công ty với tốc độ tăng trưởng dự kiến của nó. Một chỉ số PEG thấp hơn có nghĩa là cổ phiếu đang được định giá hấp dẫn hơn so với mức tăng trưởng dự kiến của nó. Tuy nhiên, không có giá trị cụ thể nào cho chỉ số PEG được coi là tốt hoặc xấu, vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng chủ yếu là ngành công nghiệp, kích thước của công ty và rủi ro của nó.

Tuy nhiên, một số nhà đầu tư chuyên nghiệp thường xem chỉ số PEG dưới 1 là tốt. Tức là, giá cổ phiếu của công ty chỉ bằng hoặc thấp hơn mức tăng trưởng dự kiến của nó. Nhưng giá trị này cũng chỉ là tham khảo và phụ thuộc vào cách đánh giá của từng nhà đầu tư. Nếu nhà đầu tư muốn đánh giá cổ phiếu dựa trên chỉ số PEG, bạn nên xem xét các yếu tố khác như tình trạng tài chính của công ty, cạnh tranh của ngành công nghiệp và xu hướng thị trường.

Những lưu ý của chỉ số PEG là gì?

 • Chỉ số PEG là một chỉ số đơn giản, không thể đại diện cho tất cả các yếu tố tác động đến giá trị cổ phiếu. Nên bạn cần phân tích kỹ lưỡng nhiều yếu tố khác như lợi nhuận, cạnh tranh, xu hướng thị trường, rủi ro,…
 • Chỉ số PEG thường không phù hợp để so sánh các công ty trong các ngành khác nhau, do mỗi ngành có những đặc thù khác nhau.
 • Các dự báo tăng trưởng của các công ty thường không chính xác 100%, do đó chỉ số PEG cũng có thể không chính xác hoàn toàn.
 • Chỉ số PEG có thể bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của giá cổ phiếu và giá trị doanh nghiệp, nên bạn cần phải theo dõi sự thay đổi này để có được đánh giá chính xác.
 • Chỉ số PEG thường chỉ được sử dụng để đánh giá các công ty có tăng trưởng mạnh, còn không phù hợp với các công ty có tăng trưởng chậm hoặc không có tăng trưởng.
 • Chỉ số PEG không nên chỉ kết hợp độc lập mà nhà đầu tư cần kết hợp với những yếu tố khác: lợi nhuận gộp, ROE, ROA… thêm vào đó nhà đầu tư cũng cần xem xét tình hình kinh tế vĩ mô và môi trường kinh doanh có tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển không.
 • Cuối cùng, nhà đầu tư cần nhớ rằng chỉ số PEG là một công cụ hữu ích để đánh giá cổ phiếu, nhưng không phải là giải pháp duy nhất để đánh giá đầu tư. Nhà đầu tư cần phân tích các yếu tố khác để đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng.

Chỉ số PEG âm thì làm gì?

PEG âm là tình trạng mà tỷ lệ giá trị giữa lợi nhuận và giá cổ phiếu của một công ty bị định giá quá cao so với các công ty cùng ngành hoặc so với mức trung bình lịch sử của công ty đó. Điều này có thể xảy ra khi giá cổ phiếu của công ty tăng quá nhanh hoặc khi lợi nhuận của công ty giảm.

Khi gặp tình trạng này, các nhà đầu tư có thể xem xét một số cách để giải quyết vấn đề này, bao gồm:

 • Tìm kiếm các cổ phiếu khác có giá trị tốt hơn trong ngành hoặc trên thị trường chung.
 • Đánh giá lại các chỉ số tài chính của công ty để xem xét nếu lợi nhuận và tăng trưởng của công ty có thể hỗ trợ giá cổ phiếu hiện tại.
 • Giảm tỷ lệ giá trị giữa lợi nhuận và giá cổ phiếu bằng cách giảm giá cổ phiếu hoặc tăng lợi nhuận.
 • Giữ lại cổ phiếu và chờ đợi thị trường điều chỉnh lại tỷ lệ giá trị của công ty về mức trung bình.

Tùy vào từng tình huống cụ thể, các nhà đầu tư có thể áp dụng một hoặc nhiều cách tiếp cận để giải quyết vấn đề PEG âm. Tuy nhiên, việc đánh giá các yếu tố tài chính của công ty và thị trường là rất quan trọng để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn.

Cách ứng dụng chỉ số PEG là gì?

 • Tìm hiểu ngành công nghiệp mà công ty hoạt động và đánh giá về mức tăng trưởng trung bình của ngành này.
 • Xác định tỷ lệ P/E (tỷ lệ giá trị giữa giá cổ phiếu và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu) của công ty. Tỷ lệ P/E được sử dụng để đo giá trị của công ty so với lợi nhuận hiện tại.
 • Xác định tỷ lệ tăng trưởng dự kiến của EPS (lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu) của công ty trong tương lai. Để làm điều này, bạn có thể tham khảo các báo cáo nghiên cứu của các chuyên gia đầu tư hoặc các báo cáo tài chính của công ty.
 • Tính toán tỷ lệ PEG bằng cách chia tỷ lệ P/E cho tỷ lệ tăng trưởng EPS trong tương lai. Ví dụ, nếu tỷ lệ P/E của một công ty là 20 và tỷ lệ tăng trưởng EPS trong tương lai được dự đoán là 10%, thì tỷ lệ PEG sẽ là 20/10 = 2.
 • So sánh tỷ lệ PEG của công ty với tỷ lệ trung bình của ngành hoặc thị trường chung. Nếu tỷ lệ PEG của công ty thấp hơn tỷ lệ trung bình của ngành hoặc thị trường, thì công ty có thể đang bị định giá thấp hơn so với tiềm năng tăng trưởng của nó và có thể là một cơ hội đầu tư tiềm năng.
cach-ung-dung-chi-so-peg-la-gi
Cách ứng dụng chỉ số PEG là gì?

Kết luận,

Chỉ số PEG được sử dụng để đánh giá tiềm năng tăng trưởng của một công ty, đồng thời đánh giá xem giá trị của một cổ phiếu có đáng để đầu tư hay không. Tuy nhiên chỉ số này cũng có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như biến động của thị trường và kinh tế, sự cạnh tranh của ngành và các yếu tố khác. Vì vậy nhà đầu tư cần sử dụng kết hợp với các chỉ số khác để đánh giá toàn diện hơn.

Xem thêm:

Viết một bình luận

Liên hệ

Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á (SACT)

Thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

Chung cư CT36A, Định Công Hạ, Hoàng Mai, Hà Nội

CN1: 25 Sunrise B, KĐT The Manor Center Park Nguyễn Xiển, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

024-7304-8884

support@hanghoaphaisinh.com