Logo SACT

(094) 543 5430
support@hanghoaphaisinh.com

CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT HÀNG HÓA PHÁI SINH NGÀY 29/09/2022


Hợp đồng Tương Lai Ca Cao – 12/22 (CCEZ22)

BIỂU ĐỒ H4

 • Xu hướng giảm nhưng đang có nhịp hồi sau khi RSI quá bán và phân kỳ
 • Kháng cự: 2300 – 2339 – 2367
 • Hỗ trợ: 2230 – 2187

KẾ HOẠCH: Chờ bán ở vùng hỗ trợ khi có tín hiệu xác nhận.

ca cao h4 1

Hợp đồng Tương lai Lúa mỳ – 12/22 (ZWAZ22 – XWZ22)

BIỂU ĐỒ H4

 • Xu hướng tăng
 • RSI quá mua
 • Kháng cự: 920 – 939
 • Hỗ trợ: 880 – 859 – 852

KẾ HOẠCH: Chờ mua vùng hỗ trợ khi có tín hiệu xác nhận.

lua mi h4

Hợp đồng Tương lai Đậu tương – 11/22 (ZSEX22 – XBX22)

BIỂU ĐỒ H4

 • Xu hướng giảm
 • Kháng cự: 1426 – 1432 – 1436
 • Hỗ trợ: 1388 – 1371

KẾ HOẠCH: Chờ bán ở vùng kháng cự khi có tín hiệu xác nhận

dau tuong h4

Hợp đồng Tương lai Đồng – 12/22 (CPEZ22 – MQCZ22 – MHGZ22 )

BIỂU ĐỒ H4

 • Xu hướng giảm, giá tăng hồi phục
 • Kháng cự: 3.37 – 3.44 – 3.51
 • Hỗ trợ: 3.23

KẾ HOẠCH: Chờ bán ở vùng hỗ trợ khi có tín hiệu xác nhận

DONG H4

Hợp Đồng Tương Lai Dầu Thô WTI – 11/22 (CLEX22 – NQMX22 – MCLEX22 )

BIỂU ĐỒ H4

 • Xu hướng giảm
 • RSI quá mua
 • Hỗ trợ: 80.9 – 76.2
 • Kháng cự: 84.3 – 87.8

KẾ HOẠCH: Chờ bán ở vùng hỗ trợ khi có tín hiệu xác nhận.

dau h4 1

Viết một bình luận

Liên hệ

Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á (SACT)

Thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

Trụ sở chính: CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

Chi nhánh HN1: 25 Sunrise B , The Manor Central Park, Hoàng Mai, Hà Nội

024-7304-8884

support@hanghoaphaisinh.com