Logo SACT

(094) 543 5430
support@hanghoaphaisinh.com

CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT HÀNG HÓA PHÁI SINH NGÀY 30/09/2022


Hợp đồng Tương lai Bạch Kim – 01/23 (PLEF23)

BIỂU ĐỒ H1

 • Xu hướng giảm; tăng hồi phục
 • RSI quá mua
 • Giá đang đi trong mô hình nêm tăng
 • Kháng cự: 871 – 879 – 889
 • Hỗ trợ: 859 – 851 – 838 – 835

KẾ HOẠCH
CHỜ BÁN VÙNG KHÁNG CỰ KHI CÓ TÍN HIỆU XÁC NHẬN

bach kim h1

Hợp đồng Tương lai Đồng COMEX – 12/22 ( CPEZ22 – MQCZ22 -MHGZ22 )

BIỂU ĐỒ H1

 • Xu hướng tăng hồi phục trong xu hướng chính là giảm
 • RSI quá mua
 • Giá đi trong kênh tăng
 • Kháng cự: 3.45 – 3.51 – 3.60

KẾ HOẠCH:
CHỜ BÁN Ở VÙNG HỖ TRỢ KHI CÓ TÍN HIỆU XÁC NHẬN

DONG H1

Hợp đồng Tương lai Lúa mỳ – 12/22 (ZWAZ22 – XWZ22)

BIỂU ĐỒ H1

 • Xu hướng tăng
 • RSI quá mua
 • Hỗ trợ: 885 – 873

KẾ HOẠCH:
CHỜ NHỊP ĐIỀU CHỈNH ĐỂ MUA Ở VÙNG HỖ TRỢ KHI CÓ TÍN HIỆU XÁC NHẬN

lua mi h1

Hợp đồng Tương Lai Ca Cao – 12/22 (CCEZ22)

BIỂU ĐỒ H4

 • Điều chỉnh tăng giá trong xu hướng chính là GIẢM
 • RSI quá mua
 • Kháng cự: 2338 – 2354 – 2365
 • Hỗ trợ: 2302 – 2186

KẾ HOẠCH
CHỜ BÁN Ở VÙNG HỖ TRỢ KHI CÓ TÍN HIỆU XÁC NHẬN

CA CAO H4 2

Viết một bình luận

Liên hệ

Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á (SACT)

Thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

Trụ sở chính: CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

Chi nhánh HN1: 25 Sunrise B , The Manor Central Park, Hoàng Mai, Hà Nội

024-7304-8884

support@hanghoaphaisinh.com