Logo SACT

Phân Tích và Kế Hoạch Giao dịch Đậu Tương sau Báo cáo Cung cầu tháng 09 của USDA


Báo cáo Cung cầu tháng 09 của USDA cho thấy:

  • Năng suất mùa vụ đậu tương 22/23 của Mỹ đã bị giảm xuống còn 50.5 giạ/mẫu, thấp hơn 1.0 giạ/mẫu so với mức dự đoán trung bình của thị trường,
  • Diện tích thu hoạch đậu tương niên vụ mới cũng bị cắt giảm về mức 86.6 triệu mẫu, thấp hơn mức 87.288 triệu mẫu dự đoán trung bình của thị trường.
    Sự kết hợp của hai yếu tố này khiến sản lượng đậu tương niên vụ 22/23 của Mỹ chỉ còn 4,378 triệu giạ, thấp hơn so với dự báo.
nsdt 1

Phân tích kỹ thuật và kế hoạch giao dịch

BIỂU ĐỒ H4

dautuong
  • Mô hình 3 đỉnh
  • RSI quá mua

KẾ HOẠCH GIAO DỊCH

  • Chờ mua 1430 – 1456
  • Cắt lỗ 1400
  • Chốt lời 1575

Viết một bình luận

Liên hệ

Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á (SACT)

Thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

024-7304-8884

support@hanghoaphaisinh.com