Logo SACT

Phân tích và kế hoạch giao dịch Hợp đồng Tương lai Bạc – 12/22 (SIZ2)


Trên biểu đồ D cho thấy xu hướng giảm; tuy nhiên giá đang đi trong pha tăng phục hồi.

bac d

Kháng cự:

  • EMA 21 ngày: 18.7
  • EMA 42 ngày: 19.27
  • EMA 126 ngày: 20.8
  • EMA 252 ngày: 22

Hỗ trợ:

  • 17.54

Chiến lược của chúng tôi là chờ short tại các vùng hỗ trợ khi có tín hiệu xác nhận.

SIE: Bạc – Ký quỹ 232.848.000 đ
MQI: Bạc mini – Ký quỹ 116.424.000 đ
SIE: Bạc micro – Ký quỹ 46.569.600

Viết một bình luận

Liên hệ

Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á (SACT)

Thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

024-7304-8884

support@hanghoaphaisinh.com