Logo SACT

(094) 543 5430
support@hanghoaphaisinh.com

CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

QUI ĐỊNH HẠN MỨC TRẠNG THÁI, GIAO DỊCH KÝ QUỸ CÀ PHÊ TRÊN SÀN GIAO DỊCH ICE – Phần 4


THỜI GIAN GIAO DỊCH, LỊCH NGHỈ LỄ VÀ CÁC LOẠI LỆNH TRONG GIAO DỊCH CÀ PHÊ

a) Thời gian giao dịcho: theo giờ quốc tế và tùy thuộc mùa đông – mùa hè sẽ có sự chênh lệch từ 30 phút đến 1 tiếng.

b) Lịch nghỉ lễ trong năm: ICE công bố trên website chi tiết hàng năm để các thành phần tham gia thị trường có thể chủ động trong hoạt động kinh doanh.

image 134

c) Danh sách các loại lệnh phổ biến trong giao dịch cà phê: Khác với thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam, thị trường cà phê có nhiều lệnh hơn và đặc biệt lệnh cho phép các nhà đầu tư giấu đi số lượng đặt chờ Mua/Bán, cho nên nhiều lúc thấy 1 lot trên màn hình nhưng thực ra có thể là 10,000 lots. Đây là sự phát triển mạnh về công nghệ trên thị trường giao dịch, cho phép đặt mua và đặt bán mà không ảnh hưởng đến xu hướng giá trong ngắn hạn khi có mức chênh lệch cao ở đặt lệnh chờ.

 • Lệnh thị trường (Market order) là lệnh mua hoặc bán một hợp đồng tương lai cà phê với mức giá tốt nhất của Sàn.
 • Lệnh giới hạn (Limit order) là lệnh mua hoặc bán hợp đồng cà Phê mức giá xác định trước. Theo đó, lệnh giới hạn với mức giá xác định có thể thấp hơn giá mua tốt nhất, cao hơn giá bán thấp nhất trên thị trường.
 • Lệnh dừng (Stop order) là lệnh mua hoặc bán khi giá thị trường chạm đến mức giá xác định (giá dừng) trường chạm đến mức giá xác định (giá dừng). Lệnh dừng để mua sẽ trở thành lệnh thị trường (Market order) khi giá cà phê được giao dịch bằng hoặc cao giá dừng, Lệnh dừng để bán sẽ trở thành lệnh thị trường khi giá cà phê được giao dịch bằng hoặc thấp hơn giá dừng
 • Lệnh dừng giới hạn (Stop limit order) là một dạng khác của lệnh dừng. Theo đó, lệnh dừng giới hạn để mua sẽ trở thành lệnh dừng khi giá cà phê được giao dịch bằng hoặc cao hơn giá dừng và Lệnh dừng giới hạn dể bán sẽ trở thành lệnh dừng khi giá cà phê được giao dịch bằng hoặc thấp hơn giá dùng.
 • Lệnh thị trường nếu chạm – Market if touch (MIT) là loại lệnh kết hợp giữa lệnh thị trường và lệnh giới hạn với giá xác định trước tốt hơn giá thị trường tại thời điểm đặt lệnh. Lệnh thị trường nếu chạm sẽ trở thành lệnh thị trường khi giá thị trường đạt đến mức giá xác định trước hoặc tốt hơn.
 • Lệnh hủy (Cancellation) là lệnh dùng để hủy bỏ lệnh đã đặt.
 • Lệnh chuyển tháng (Spread order) là lệnh đồng thời mua và bán cùng một khối lượng Hàng hóa tại hai tháng giao hàng khác nhau. Ví dụ khách hàng mua robusta tháng 5 và bán robusta tháng 7.
 • Lệnh có giá trị đến khi bị hủy bỏ (Good-Till-CanceledOrder, GTC) là lệnh có hiệu lực trong thời gian thị trường mở cửa của ngày lệnh được đưa lên Sàn cho đến khi nó được thực hiện hoặc bị hủy bởi một lệnh hủy.
 •  Lệnh có giá trị trong ngày (Intraday Order) là lệnh chỉ có hiệu lực trong thời gian mở cửa của ngày lệnh được đưa vào Sàn.
 • Lệnh thị trường khi mở cửa (Market on Opening, MOO) là Lệnh thị trường được Nhà môi giới đưa vào Sàn ngay khi mở cửa của ngày đặt lệnh.
 • Lệnh thị trường khi đóng cửa (Market on Close, MOC) là Lệnh thị trường được nhà môi giới đưa vào Sàn vào gần thời điểm đóng cửa của ngày đặt lệnh.
 • lệnh hủy lệnh khác (One cancels the other, OCO) là lệnh cho phép đặt hai lệnh đồng thời, theo đó lệnh nào được thực hiện trước sẽ đồng thời hủy lệnh còn lại.
 •  Lệnh toàn bộ hoặc không (Fill-or-Kill, FOK) là lệnh được thực hiện toàn bộ ngay khi lệnh đưa vào sàn hoặc sẽ bị hủy hết. Lệnh giấu số lượng (Iceberg): là lệnh giấu số lượng gốc, chỉ cho xuất hiện số lượng nhỏ mong muốn.

Phòng đào tạo SACT

Xem thêm:

Viết một bình luận

Về chúng tôi

Giới thiệu về SACT

Chính sách điều khoản

Chính sách bảo mật

Tin tuyển dụng

Site map

Hotline: 024-7304-8884

support@hanghoaphaisinh.com

Liên hệ

Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á (SACT)

Thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

Trụ sở chính: CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

CN HN1: 25 Sunrise B , The Manor Central Park, Hoàng Mai, Hà Nội

CN Hồ Chí Minh: Tầng 2, số 75 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Q. Phú Nhuận, TPHCM