Logo SACT

SÀN GIAO DỊCH CÀ PHÊ LIFFE – NYBOT (ICE US VÀ ICE EUROPE) Phần 7


TRUNG TÂM THANH TOÁN BÙ TRỪ ICE CLEAR US, VÀ ICE CLEAR EUROPE

Trung tâm thanh toán bù trừ ICE (Clear US): hoạt động và tuân thủ các quy định của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC), là đầu mối thanh toán cho tất cả các hợp đồng mua bán Quyền chọn – Tương lai trên sàn ICE US như nông nghiệp, tiền tệ, kim loại, chỉ số chứng khoán…. Bắt đầu từ chức năng bù trừ trên sàn giao dịch Cotton New York, sau hai lần đổi tên (Commodity Clearing Corporation năm 1962 và New York Clearing Corporation năm 1999), ICE clear US thuộc sở hữu của công ty giao dịch tương lai Mỹ (ICE Future Inc). Đến năm 2007, ICE đã mua lại công ty ICE Future Inc.

Untitled 1 01

Hệ thống quản lý rủi ro của ICE Clear US tính toán ký quỹ ban đầu, ký quỹ bổ sung liên tục từng giây trong phiên giao dịch, nhằm cung cấp và cảnh báo rui ro cho các thành viên lưu ký. Hệ thống cảnh báo cho các thành viên khi chạm hạn mức hoặc thiếu tiền, thanh toán và chạy cuối ngày không trễ hơn 8.30 sáng ngày hôm sau.

Trung tâm thanh toán bù trừ ICE” (Clear EUROPE, ICEU): Là đơn vị được thành lập hoạt động dưới Cơ quan thị trường và dịch vụ tài chính (Financial Services and Markets Authority – FSMA), chịu sự giám sát của Ngân hàng trung ương Anh kể cả về thanh toán liên ngân hàng theo đạo luật Ngân hàng năm 2009. ICEU cũng đã đăng ký làm tổ chức bù trừ phái sinh (Derivatives Clearing Organisation – DCO) từ Ủy ban thị trường hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC). Tháng 12/2018 Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ công nhận ICEU là đơn vị thanh toán bù trừ nước ngoài.

Trung tâm thực hiện bù trừ hơn 5 triệu hợp đồng mỗi ngày và giữ ký quỹ ban đầu của các thành viên lưu ký lên tới 48.4 tỷ USD. Hiện tại ICEU có 83 thành viên lưu ký ở các quốc gia như Pháp, Anh, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, Thụy Sĩ, Phần Lan và Mỹ.

Untitled 1DSDS 01

Phòng đào tạo SACT

Viết một bình luận

Liên hệ

Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á (SACT)

Thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

024-7304-8884

support@hanghoaphaisinh.com