Logo SACT

(094) 543 5430
support@hanghoaphaisinh.com

CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

SẢN PHẨM BẢO HIỂM/ĐẦU TƯ GIÁ CÀ PHÊ BẬC CAO TRÊN SÀN GIAO DỊCH – Phần 4


HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI QUYỀN CHỌN CHÊNH LỆCH GIÁ ARABICA – ICE US (ARABICA CALENDAR SPREAD OPTIONS – KCSO)

a) Khái niệm cơ bản về KCSO

– Quyền chọn Bán chênh lệch giá cà phê arabica là quyền chọn có chênh lệch giá giữa trạng thái Bán (short) trong chân đầu tiên hàng arabica và trạng thái Mua (long) ở chân thứ hai hàng arabica giao dịch trên sàn ICE.

– Quyền chọn Mua chênh lệch giá cà phê arabica là quyền chọn có chênh lệch giá giữa trạng thái Mua (long) trong chân đầu tiên hàng arabica và trạng thái Bán (short) ở chân thứ hai hàng arabica giao dịch trên sàn ICE.

– Giá chênh lệch (Spread Price) là chênh lệch bằng cách lấy giá chân 2 (tháng giao hàng của cà phê) trừ đi giá chân 1 (tháng giao hàng trước đó của cà phê arabica).

– Giá chênh lệch thanh toán (Settlement Spread Price) là chênh lệch bằng cách lấy giá thanh toán chân 2 (tháng giao hàng của cà phê) trừ đi giá thanh toán chân 1 (tháng giao hàng trước đó của cà phê arabica).

b. Tháng giao dịch trong KCSO

Theo ICE thì tháng giao dịch KCSO cũng tương đồng với tháng giao dịch cà phê arabica trên sàn ICE US. Cụ thể các tháng giao dịch chính như sau 3 – 5 – 7 – 9 – 12.

KCSO có các cặp tháng giao dịch như sau:

  • Cặp cách nhau 1 tháng gồm 4 cặp 3/5; 5/7; 7/9; 9/12
  • Cặp cách nhau 2 tháng gồm 3 cặp 3/7; 5/9; 7/12
  • Cặp cách nhau 3 tháng gồm 2 cặp 3/9; 5/12
  • Cặp cách nhau 4 tháng gồm 1 cặp 3/12
  • Cặp cách nhau 5 tháng gồm 5 cặp 3/3; 5/5; 7/7; 9/9; 12/12

Như vậy đối với các cặp cách nhau 1, 2, 3 và 4 tháng thì hợp đồng giao dịch KOSO mới sẽ giao dịch vào ngày giao dịch đầu tiên theo ngày đáo hạn của KCSO trong cặp tháng. Cặp cách nhau 5 tháng thì hợp đồng KCSO sẽ được giao dịch vào ngày giao dịch đầu tiên của tháng chân sau của hợp đồng giao dịch cà phê arabica.

 Ngoài ra, ngày giao dịch cuối cùng của mỗi cặp tháng là ngày giao dịch cuối cùng của chân đầu tiên (tháng giao hàng). Đây là quy ước chung nhằm tạo điều kiện cho giao dịch công khai minh bạch.

c. Giá thực hiện và giá quyền chọn

Giá thực hiện của KCSO có thể dương hoặc âm sẽ được yết công khai với các khoảng giá cách biệt là 0.025 cent/lbs.

Giá quyền chọn sẽ được yết theo cent/lb và nhỏ nhất mức biên độ là 0.01 cent/lbs.

d. Nghĩa vụ nếu thực hiện hợp đồng

– Người mua Hợp đồng quyền chọn chênh lệch giá trên sàn sẽ phải gửi cho thành viên bù trừ để ra lệnh thực hiện quyền chọn theo quy định của Sàn. * – Người mua phải trả phí quy định theo cam kết.

Người mua trước khi thực hiện quyền chọn, tức phát sinh hai giao dịch tương lai (future) như sau: nếu Mua quyền chọn mua khách hàng sẽ có trạng thái mua và trạng thái bán; và ngược lại Mua quyền chọn bán khách hàng sẽ có trạng thái bán và trạng thái mua. Hai trạng thái này sẽ xuất hiện trong tài khoản của khách hàng với giá theo giá thực hiện hợp đồng.

Cách tính toán giá thực hiện hợp đồng: Chân đầu tiên sẽ lấy giá thanh toán của hợp đồng đó trong ngày thực hiện thực hiện hợp đồng, chân còn lại chính là giá thanh toán – giá chênh lệch (giá strike).

Như vậy, nếu không thực hiện hợp đồng khi quyền chọn Mua KCSO có giá chênh lệch thanh toán dưới giá thực hiện (đối với quyền chọn mua) và trên giá thực hiện (đối với quyền chọn bán).

Đầu tiên chúng ta hãy xem mức giá niêm yết của Spread trên sàn:

image 19
Mức giá niêm yết của Spread cà phê arabica trên sàn
image 20
Quyền chọn chênh lệch giá arabica niêm yết

* Cách thức giao dịch giống quyền chọn trên thị trường tương lai đã đề cập ở Chương 7.

Nguồn:theice.com & iceconnect

Phòng đào tạo SACT

Viết một bình luận

Về chúng tôi

Giới thiệu về SACT

Chính sách điều khoản

Chính sách bảo mật

Tin tuyển dụng

Site map

Hotline: 024-7304-8884

support@hanghoaphaisinh.com

Liên hệ

Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á (SACT)

Thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

Trụ sở chính: CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

CN HN1: 25 Sunrise B , The Manor Central Park, Hoàng Mai, Hà Nội

CN Hồ Chí Minh: Tầng 2, số 75 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Q. Phú Nhuận, TPHCM