Logo SACT
phan 2 01

NIKEN LME

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Niken LME Mã hàng hóa LNIZ / NID Độ lớn hợp đồng … Đọc thêm

phan 2 02

KẼM LME

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Kẽm LME Mã hàng hóa LZHZ / ZDS Độ lớn hợp đồng … Đọc thêm

phan 2 03

CHÌ LME

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Chì LME Mã hàng hóa LEDZ / PBD Độ lớn hợp đồng … Đọc thêm

phan 2 04

NHÔM LME

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Nhôm LME Mã hàng hóa LALZ / AHD Độ lớn hợp đồng … Đọc thêm

phan 2 05

ĐỒNG LME

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Đồng LME Mã hàng hóa LDKZ / CAD Độ lớn hợp đồng … Đọc thêm

phan 2 06

ĐỒNG

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Đồng Giao dịch tại sàn COMEX (New York – Mỹ) Mã giao … Đọc thêm

phan 2 07

QUẶNG SẮT

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Quặng sắt Giao dịch tại sàn SGX (Singapore) Mã giao dịch trên … Đọc thêm

phan 2 08

BẠC

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Bạc Giao dịch tại sàn ICE US (New York – Mỹ) Mã … Đọc thêm

phan 2 09

BẠCH KIM

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Bạch kim NYMEX Mã hàng hóa PLE Độ lớn hợp đồng 50 troy ounces/ lot … Đọc thêm

Liên hệ

Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á (SACT)

Thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

024-7304-8884

support@hanghoaphaisinh.com