Logo SACT
z3723773812835 979fcfde66fd3226bbf38ea1c3163c54

ĐẬU TƯƠNG MINI

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Đậu tương mini Giao dịch tại sàn CBOT (Chicago – Mỹ) Đơn … Đọc thêm

NONG NGHIEP 06 1

ĐẬU TƯƠNG

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Đậu tương Giao dịch tại sàn CBOT (Chicago – Mỹ) Đơn vị … Đọc thêm

NONG NGHIEP 05

LÚA MÌ KANSAS

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa cơ sở Lúa mì Kansas CBOT Mã hàng hóa KWE Độ lớn hợp đồng 5 … Đọc thêm

NONG NGHIEP 04

GẠO THÔ

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Gạo thô Giao dịch tại sàn CBOT (Chicago – Mỹ) Đơn vị … Đọc thêm

NONG NGHIEP 03

LÚA MÌ MINI

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Lúa mỳ mini Giao dịch tại sàn CBOT (Chicago – Mỹ) Đơn … Đọc thêm

NONG NGHIEP 02

LÚA MÌ

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Lúa mỳ Giao dịch tại sàn CBOT (Chicago – Mỹ) Mã giao … Đọc thêm

NONG NGHIEP 01

KHÔ ĐẬU TƯƠNG

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Khô đậu tương Giao dịch tại sàn CBOT (Chicago – Mỹ) Mã … Đọc thêm

NONG NGHIEP CAC THU THEM 01

NGÔ

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Ngô Giao dịch tại sàn CBOT (Chicago – Mỹ) Mã giao dịch … Đọc thêm

NONG NGHIEP CAC THU THEM 02

NGÔ MINI

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG   Hàng hóa giao dịch Ngô mini Giao dịch tại sàn CBOT (Chicago – Mỹ) Đơn … Đọc thêm

NONG NGHIEP CAC THU THEM 03

DẦU ĐẬU TƯƠNG

Đặc tả hợp đồng Hàng hóa giao dịch Dầu đậu tương CBOT Mã hàng hóa ZLE Độ lớn hợp đồng 60 … Đọc thêm

Liên hệ

Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á (SACT)

Thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

024-7304-8884

support@hanghoaphaisinh.com