Logo SACT

(094) 543 5430
support@hanghoaphaisinh.com

CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Thời hạn tất toán hợp đồng tháng 4 tại MXV


SACT xin thông báo tới tất cả quý nhà đầu tư về thời hạn tất toán hợp đồng tháng 4 như sau:

  • Đối với vị thế mở mua các hợp đồng đến ngày thông báo đầu tiên:
STTMã hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1TRUJ24Cao su RSS3 4/2423/04/2024Trước 15:00 ngày 05/04/2024
2QPJ24Dầu ít lưu huỳnh 4/2409/04/2024Trước 21:00 ngày 05/04/2024
3MPOK24Dầu cọ thô 5/2430/04/2024Trước 15:00 ngày 12/04/2024
4ZFTK24Cao su TSR20 5/2430/04/2024Trước 15:00 ngày 12/04/2024
5FEFJ24Quặng sắt 4/2430/04/2024Trước 21:00 ngày 12/04/2024
6NQMK24Dầu WTI mini 5/2417/04/2024Trước 21:00 ngày 15/04/2024
7MCLEK24Dầu WTI micro 5/2417/04/2024Trước 21:00 ngày 15/04/2024
8CLEK24Dầu WTI 5/2418/04/2024Trước 21:00 ngày 17/04/2024
9KCEK24Cà phê Arabica 5/2422/04/2024Trước 21:00 ngày 19/04/2024
10NQQGK24Khí tự nhiên mini23/04/2023Trước 21:00 ngày 19/04/2024
11NGEK24Khí tự nhiên 5/2424/04/2024Trước 21:00 ngày 22/04/2024
12SSRJ24Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 4/2430/04/2024Trước 21:00 ngày 23/04/2024
13SSCJ24Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 30/04/202430/04/2024Trước 21:00 ngày 23/04/2024
14LHCJ24Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 4/2430/04/2024Trước 21:00 ngày 23/04/2024
15LRCK24Cà phê Robusta 5/2425/04/2024Trước 21:00 ngày 24/04/2024
14MQIK24Bạc mini 5/2426/04/2024Trước 21:00 ngày 24/04/2024
16CPEJ24Đồng 4/2426/04/2024Trước 21:00 ngày 24/04/2024
17MQCK24Đồng mini 5/2426/04/2024Trước 21:00 ngày 24/04/2024
18MHGK24Đồng micro 5/2426/04/2024Trước 21:00 ngày 24/04/2024
19BMMK24Dầu Brent mini 6/202426/04/2024Trước 21:00 ngày 24/04/2024
20RBEK24Xăng RBOB 5/2426/04/2024Trước 21:00 ngày 24/04/2024
  • Đối với vị thế mở bán các hợp đồng đến ngày giao dịch cuối cùng:
STTMã hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1TRUJ24Cao su RSS3 4/2423/04/2024Trước 15:00 ngày 05/04/2024
2QPJ24Dầu ít lưu huỳnh 4/2411/04/2024Trước 21:00 ngày 09/04/2024
3ZFTK24Cao su TSR20 5/2430/04/2024Trước 15:00 ngày 12/04/2024
4FEFJ24Quặng sắt 4/2430/04/2024Trước 21:00 ngày 12/04/2024
5NQMK24Dầu WTI mini 5/2419/04/2024Trước 21:00 ngày 17/04/2024
6MCLEK24Dầu WTI micro B12418/04/2024Trước 21:00 ngày 17/04/2024
7CLEK24Dầu WTI 5/2422/04/2024Trước 21:00 ngày 18/04/2024
8SSRJ24Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 4/2430/04/2024Trước 21:00 ngày 23/04/2024
9SSCJ24Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 30/04/202430/04/2024Trước 21:00 ngày 23/04/2024
10LHCJ24Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 4/2430/04/2024Trước 21:00 ngày 23/04/2024
11NQGK24Khí tự nhiên mini 5/2425/04/2024Trước 21:00 ngày 23/04/2024
12CTEK24Bông sợi 5/2408/05/2024Trước 21:00 ngày 23/04/2024
13SIEJ24Bạc 4/2426/04/2024Trước 21:00 ngày 24/04/2024
14MQIK24Bạc mini 5/2426/04/2024Trước 21:00 ngày 24/04/2024
15SILJ24Bạc micro 4/2426/04/2024Trước 21:00 ngày 24/04/2024
16CPEJ24Đồng 4/2426/04/2024Trước 21:00 ngày 24/04/2024
17MQCK24Đồng mini 5/2426/04/2024Trước 21:00 ngày 24/04/2024
18MHGK24Đồng micro 5/2426/04/2024Trước 21:00 ngày 24/04/2024
19PLEJ24Bach kim 4/2426/04/2024Trước 21:00 ngày 24/04/2024
20NGEK24Khi tự nhiên 5/2426/04/2024Trước 21:00 ngày 24/04/2024

Đề nghị quý nhà đầu tư đóng những vị thế (Nếu còn đang mở) theo đúng khung thời gian đã nêu ở trên và chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống!

 

 

Viết một bình luận

Về chúng tôi

Giới thiệu về SACT

Chính sách điều khoản

Chính sách bảo mật

Tin tuyển dụng

Site map

Hotline: 024-7304-8884

support@hanghoaphaisinh.com

Liên hệ

Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á (SACT)

Thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

Trụ sở chính: CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

CN HN1: 25 Sunrise B , The Manor Central Park, Hoàng Mai, Hà Nội

CN Hồ Chí Minh: Tầng 2, số 75 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Q. Phú Nhuận, TPHCM