Logo SACT

(094) 543 5430
support@hanghoaphaisinh.com

CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Thông báo quyết định giao dịch các sản phẩm kim loại mới: Bạc mini, Bạc micro, Đồng mini, Đồng micro


Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam thông báo niêm yết các sản phẩm kim loại mới kể từ ngày 5/7/2022 :

image 17
image 18
image 19
image 20
image 21
Mức phí giao dịch các mặt hàng mới theo quy định
image 22
image 23

Chi tiết kí quỹ, đặc tả sản phẩm Bạc mini, Bạc micro, Đồng mini, Đồng micro tại link : http://ldp.to/kyquyhanghoa

Viết một bình luận

Liên hệ

Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á (SACT)

Thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

Trụ sở chính: CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

Chi nhánh HN1: 25 Sunrise B , The Manor Central Park, Hoàng Mai, Hà Nội

024-7304-8884

support@hanghoaphaisinh.com