Logo SACT

(094) 543 5430
support@hanghoaphaisinh.com

CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Thông báo thay đổi mẫu Hợp đồng ủy mở tài khoản – Hợp đồng ủy thác TV khách hàng trong giao dịch hàng hóa phái sinh cập nhật ngày 13/09/2022


Mau Hop dong mo TKuy thac TV khach hang Cap nhat 13.09.2022 1 01 2

Mau Hop dong mo TKuy thac TV khach hang Cap nhat 13.09.2022 1 02 3
Mau Hop dong mo TKuy thac TV khach hang Cap nhat 13.09.2022 1 03 2

Mau Hop dong mo TKuy thac TV khach hang Cap nhat 13.09.2022 1 04 2

Mau Hop dong mo TKuy thac TV khach hang Cap nhat 13.09.2022 1 05 1

Mau Hop dong mo TKuy thac TV khach hang Cap nhat 13.09.2022 1 06 1
Mau Hop dong mo TKuy thac TV khach hang Cap nhat 13.09.2022 1 07 1

Mau Hop dong mo TKuy thac TV khach hang Cap nhat 13.09.2022 1 08 1

Mau Hop dong mo TKuy thac TV khach hang Cap nhat 13.09.2022 1 09 1

Mau Hop dong mo TKuy thac TV khach hang Cap nhat 13.09.2022 1 10 1

Tải xuống hợp đồng mẫu tại đây.

Viết một bình luận

Liên hệ

Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á (SACT)

Thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

Trụ sở chính: CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

Chi nhánh HN1: 25 Sunrise B , The Manor Central Park, Hoàng Mai, Hà Nội

024-7304-8884

support@hanghoaphaisinh.com