Logo SACT

(094) 543 5430
support@hanghoaphaisinh.com

CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

CHÍNH SÁCH ỦY THÁC TÀI KHOẢN GIAO DỊCH HÀNG HÓA

Hà Nội, Ngày 8 tháng 11 năm 2022

Nhằm mục đích giúp đỡ và hỗ trợ khách hàng tại SACT đầu tư hàng hóa một cách hiệu quả, kiểm soát rủi ro tốt hơn. SACT xây dựng chính sách ủy thác tài khoản giao dịch hàng hóa cụ thể như sau:

I. Qui định chung

Chính sách ủy thác tài khoản giao dịch hàng hóa xây dựng để làm căn cứ cho việc hợp tác giữa Công ty CP Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á (SACT) với các đối tác là cá nhân hay doanh nghiệp có mong muốn ủy thác tài khoản giao dịch hàng hóa. Bao gồm các gói dịch vụ ủy thác và tiêu chuẩn để tham gia các dịch vụ này tại SACT.

II. Đối tượng áp dụng

Tất cả các khách hàng là tổ chức hoặc cá nhân có mong muốn tham gia dịch vụ ủy thác tài khoản giao dịch hàng hóa tại SACT.

III. Chính sách gói ủy thác

Vốn ủy thác: >= 200.000.000Vnđ

1. Gói An Toàn – SAT

image 7

 2. Gói Kỳ Vọng – SKV

image 8

3. Gói Kỳ Vọng Plus – SKV Plus

image 9

4. Tỷ lệ phân chia rủi ro

image 10

5. Hiệu lực thi hành

Chính sách này có hiệu lực từ ngày ban hành đến khi có thông báo mới từ SACT.

Tổng Giám Đốc

(Đã ký)

Trần Sơn Tùng

Nơi nhận:

  • Cộng tác viên
  • Các phòng ban liên quan                                                                                             
  • Lưu: Phòng HCNS                                                                                                                                                                         
Về chúng tôi

Giới thiệu về SACT

Chính sách điều khoản

Chính sách bảo mật

Tin tuyển dụng

Site map

Hotline: 024-7304-8884

support@hanghoaphaisinh.com

Liên hệ

Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á (SACT)

Thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

Trụ sở chính: CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

CN HN1: 25 Sunrise B , The Manor Central Park, Hoàng Mai, Hà Nội

CN Hồ Chí Minh: Tầng 2, số 75 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Q. Phú Nhuận, TPHCM