Logo SACT

(094) 543 5430
support@hanghoaphaisinh.com

CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

ĐĂNG NHẬP ĐĂNG KÝ

Đăng ký ủy thác đầu tư

Hợp tác uỷ thác mua bán hàng hoá giúp các khách hàng không có thời gian bám sát thị trường mà vẫn có thể đầu tư hiệu quả, đem đến cơ hội cho những nhà đầu tư chưa có nhiều kinh nghiệm.

Ưu điểm của dịch vụ ủy thác: 

Ủy thác đầu tư sẽ là nguồn sinh lời cao, tiết kiệm chi phí và tối đa hóa lợi nhuận cho cả khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp với những ưu điểm vượt trội sau:

  • Tiết kiệm thời gian và công sức cho khách hàng khi có nhu cầu bỏ vốn đầu tư nhưng không có thời gian tham gia vào thị trường.
  • Giảm thiểu được rủi ro hệ thống, phân hóa rủi ro ở mức thấp nhất.
  • Đa dạng hóa danh mục đầu tư và gia tăng lợi nhuận.
  • Dịch vụ ủy thác được tiến hành bởi đội ngũ vận hành chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường.

Đối tượng áp dụng: 

Tất cả các khách hàng hoặc cá nhân có mong muốn tham gia dịch vụ ủy thác tài khoản giao dịch hàng hóa tại SACT.

Khách hàng đăng ký ủy thác mua bán hàng hóa tại SACT theo (các) hệ thống giao dịch được mô tả như sau:
Chính sách ủy thác của SACT
Chính sách ủy thác của SACT
Về chúng tôi

Giới thiệu về SACT

Chính sách điều khoản

Chính sách bảo mật

Tin tuyển dụng

Blog Đầu Tư

Hướng dẫn

Tài khoản của tôi

Thông tin tài khoản

Hướng dẫn nạp tiền

Hướng dẫn rút tiền

Hướng dẫn giao dịch

Bảng phí giao dịch

Danh mục sản phẩm

Mức ký quỹ

Liên hệ

Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á (SACT)

Thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

Trụ sở chính: CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

Chi nhánh HN1: 25 Sunrise B , The Manor Central Park, Hoàng Mai, Hà Nội

024-7304-8884

support@hanghoaphaisinh.com