Logo SACT

Đăng ký uỷ thác đầu tư

Hợp tác uỷ thác mua bán hàng hoá giúp các khách hàng không có thời gian bám sát thị trường mà vẫn có thể đầu tư hiệu quả, đem đến cơ hội cho những nhà đầu tư chưa có nhiều kinh nghiệm.

Khách hàng đăng ký ủy thác mua bán hàng hóa tại SACT theo (các) hệ thống giao dịch được mô tả như sau:

Lợi nhuận kỳ vọng
Sản phẩm giao dịch: Tất cả
Vốn uỷ thác tối thiểu: 500,000,000 VNĐ
Lợi nhuận kỳ vọng: 10%/tháng
Sụt giảm tối đa: 15%/vốn uỷ thác

Gói đồng hành: Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết
Gói cam kết: Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết

image 39
Liên hệ

Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á (SACT)

Thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

024-7304-8884

support@hanghoaphaisinh.com