Logo SACT

(094) 543 5430
support@hanghoaphaisinh.com

CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Đăng ký giao dịch năng lượng

Căn cứ Quy định về “Dự phòng rủi ro thanh toán”(DPRRTT) của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) ban hành ngày 14/05/2020; Căn cứ Quy định về nguyên tắc giao dịch hàng hóa tại SACT, PHIẾU ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH SẢN PHẨM NĂNG LƯỢNG TẠI SACT quy định các nguyên tắc, điều kiện và cam kết để nhà đầu tư có thể tham gia giao dịch sản phẩm năng lượng tại SACT

Xem chi tiết biểu mẫu đăng ký

ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH NĂNG LƯỢNG
Bỏ chọn để huỷ đăng ký

– Số tiền ký quỹ tối thiểu trên 01 hạn mức vị thế hợp đồng năng lượng: 5.000.000 đồng/01 vị thế.

– Số lượng hạn mức vị thế hợp đồng Khách hàng đăng ký: hợp đồng.

– Số tiền ký quỹ dự phòng rủi ro yêu cầu: 5.000.000 đồng

Về chúng tôi

Giới thiệu về SACT

Chính sách điều khoản

Chính sách bảo mật

Tin tuyển dụng

Site map

Hotline: 024-7304-8884

support@hanghoaphaisinh.com

Liên hệ

Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á (SACT)

Thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

Trụ sở chính: CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

CN HN1: 25 Sunrise B , The Manor Central Park, Hoàng Mai, Hà Nội

CN Hồ Chí Minh: Tầng 2, số 75 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Q. Phú Nhuận, TPHCM