Logo SACT

(094) 543 5430
support@hanghoaphaisinh.com

CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

tieudeweb 02 1

Nhận định thị trường dầu thô ngày 28.07

Thông tin thị trường Ngành công nghiệp đá phiến của Hoa Kỳ đang trải qua một sự suy giảm được … Đọc thêm

US Debt Ceiling Biden and Mccarthy Near Deal as Default Looms

Trần nợ của Hoa Kỳ là gì?

Hoa Kỳ đang nhanh chóng tiến gần đến thời hạn cuối cùng để Quốc hội thông qua một thỏa thuận , được … Đọc thêm

Liên hệ

Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á (SACT)

Thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

Trụ sở chính: CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

Chi nhánh HN1: 25 Sunrise B , The Manor Central Park, Hoàng Mai, Hà Nội

024-7304-8884

support@hanghoaphaisinh.com