Hotline: (094) 543 5430

Email: support@hanghoaphaisinh.com

KHÍ TỰ NHIÊN MINI

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG   Tên sản phẩm giao dịch Khí tự nhiên NYMEX Mã hàng hóa NQG Độ lớn hợp đồng 2,500 triệu đơn …

DẦU THÔ WTI MICRO

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Tên sản phẩm giao dịch Dầu thô WTI MICRO Mã hàng hóa MCLE Độ lớn hợp đồng 100 thùng / lot …

DẦU WTI MINI

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Dầu thô mini Giao dịch tại sàn NYMEX (New York – Mỹ) Đơn vị tiền tệ USD …

DẦU WTI

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Dầu thô Giao dịch tại sàn NYMEX (New York – Mỹ) Mã giao dịch trên CQG CLE …

DẦU BRENT MINI

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Tên sản phẩm giao dịch Dầu thô Brent mini Mã hàng hóa BM Độ lớn hợp đồng 100 thùng / lot …

DẦU ÍT LƯU HUỲNH

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Dầu ít lưu huỳnh Giao dịch tại sàn ICE EU (Anh) Mã giao dịch trên CQG QP …

KHÍ TỰ NHIÊN

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Khí tự nhiên Giao dịch tại sàn NYMEX (New York – Mỹ) Mã giao dịch trên CQG …

DẦU BRENT

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Dầu Brent Giao dịch tại sàn ICE EU (Anh) Mã giao dịch trên CQG QO Đơn vị …

Liên hệ

Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á

CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

024-7304-8884