Hotline: (094) 543 5430

Email: support@hanghoaphaisinh.com

DẦU CỌ THÔ

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Dầu cọ thô Giao dịch tại sàn BMDX (Bursa Malaysia Derivatives Exchange) Mã giao dịch trên CQG …

BÔNG SỢI

ĐẶC TẲ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Bông sợi Giao dịch tại sàn ICE US (New York – Mỹ) Mã giao dịch trên CQG …

CA CAO

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Cacao ICE US Mã hàng hóa CCE Độ lớn hợp đồng 10 tấn / lot Đơn vị yết …

CAO SU RSS3

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Cao su RSS3 Giao dịch tại sàn TOCOM (NHẬT BẢN) /OSE Mã giao dịch trên CQG TRU …

CAO SU TSR20

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Cao su TSR 20 Giao dịch tại sàn SGX (Singapore) Mã giao dịch trên CQG ZFT Đơn …

ĐƯỜNG 11

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Đường (SBE) Giao dịch tại sàn ICE US (Mỹ) Mã giao dịch trên CQG SBE Đơn vị …

CAFE ROBUSTA

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Cà phê Robusta ICE EU Hàng hóa giao dịch Cà phê Robusta Mã hàng hóa LRC Độ lớn hợp đồng 10 tấn …

CAFE ARABICA

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Café Arabica Giao dịch tại sàn ICE US (New York – Mỹ) Mã giao dịch trên CQG …

Liên hệ

Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á

CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

024-7304-8884