Hotline: (094) 543 5430

Email: support@hanghoaphaisinh.com

ĐẬU TƯƠNG MINI

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Đậu tương mini Giao dịch tại sàn CBOT (Chicago – Mỹ) Đơn vị tiền tệ USD (1 …

ĐẬU TƯƠNG

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Đậu tương Giao dịch tại sàn CBOT (Chicago – Mỹ) Đơn vị tiền tệ USD (1 USD …

LÚA MÌ KANSAS

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa cơ sở Lúa mì Kansas CBOT Mã hàng hóa KWE Độ lớn hợp đồng 5 000 giạ / lot Đơn …

GẠO THÔ

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Gạo thô Giao dịch tại sàn CBOT (Chicago – Mỹ) Đơn vị tiền tệ USD (1 USD …

LÚA MÌ MINI

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Lúa mỳ mini Giao dịch tại sàn CBOT (Chicago – Mỹ) Đơn vị tiền tệ USD (1 …

LÚA MÌ

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Lúa mỳ Giao dịch tại sàn CBOT (Chicago – Mỹ) Mã giao dịch trên CQG ZWA Đơn …

KHÔ ĐẬU TƯƠNG

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Khô đậu tương Giao dịch tại sàn CBOT (Chicago – Mỹ) Mã giao dịch trên CQG ZME …

NGÔ

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Ngô Giao dịch tại sàn CBOT (Chicago – Mỹ) Mã giao dịch trên CQG ZCE Đơn vị …

NGÔ MINI

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG   Hàng hóa giao dịch Ngô mini Giao dịch tại sàn CBOT (Chicago – Mỹ) Đơn vị tiền tệ USD (1 …

DẦU ĐẬU TƯƠNG

Đặc tả hợp đồng Hàng hóa giao dịch Dầu đậu tương CBOT Mã hàng hóa ZLE Độ lớn hợp đồng 60 000 pound / Lot Đơn …

Liên hệ

Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á

CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

024-7304-8884