Logo SACT

(094) 543 5430
support@hanghoaphaisinh.com

CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Thông báo ban hành mức ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn từ ngày 22/06/2023


Kính gửi: Quý Khách hàng, 

Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, SACT gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn áp dụng từ ngày 22/06/2023.

Chi tiết được đính kèm:

image 25
image 26
image 27

Viết một bình luận

Liên hệ

Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á (SACT)

Thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

Trụ sở chính: CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

Chi nhánh HN1: 25 Sunrise B , The Manor Central Park, Hoàng Mai, Hà Nội

024-7304-8884

support@hanghoaphaisinh.com