Logo SACT

(094) 543 5430
support@hanghoaphaisinh.com

CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị thế là gì? 4 bước ứng dụng vị thế mua và bán


Vị thế là gì? Vị thế (position) là một yếu tố rất quan trọng trong đầu tư và quản lý rủi ro tài chính. Việc quản lý vị thế đảm bảo rằng các nhà đầu tư sẽ có một danh mục đầu tư đa dạng và cân bằng, giúp giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận. Vậy cụ thể vị thế là gì? Hãy cùng hàng hoá phái sinh SACT tìm hiểu qua bài viết dưới đây!

Vị thế là gì?

“Vị thế” (position) là thuật ngữ thường được sử dụng trong lĩnh vực tài chính và đầu tư, đặc biệt là trong thị trường chứng khoán và thị trường tài chính. Nó thường được sử dụng để chỉ sự sở hữu một khoản đầu tư hoặc một tài sản cụ thể tại một thời điểm nhất định.

Ví dụ:

Một nhà đầu tư dự đoán rằng giá vàng sẽ tăng trong tương lai. Họ mua một hợp đồng tương lai vàng với giá hiện tại là 1.800 USD/ounce. Sau đó, giá vàng tăng lên 1.900 USD/ounce. Nhưng nhà đầu tư cũng nhận thấy rằng giá vàng có thể giảm trở lại trong tương lai. Do đó, họ mở một vị thế bán trong một hợp đồng tương lai vàng khác với giá 1.850 USD/ounce.

Khi thời điểm đáo hạn đến, giá vàng tăng lên 2.000 USD/ounce. Hợp đồng tương lai mua đầu tiên của nhà giao dịch đã đạt được lợi nhuận, trong khi hợp đồng tương lai bán thứ hai lại thua lỗ. Tuy nhiên, nhờ việc mở vị thế bán, tổng lợi nhuận của nhà giao dịch vẫn cao hơn so với việc chỉ mua một hợp đồng tương lai mà không đóng vị thế.

Trong thị trường chứng khoán và thị trường tài chính, các nhà đầu tư thường sử dụng thuật ngữ “mở vị thế” (open position) để chỉ việc mua hoặc bán một khoản đầu tư hoặc tài sản cụ thể.

content/uploads/2023/07/vi-the-la-gi.jpeg” alt=”vi-the-la-gi” class=”wp-image-25148″ />

Việc mở vị thế có thể mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư nếu giá tài sản tăng và có thể gây thiệt hại nếu giá giảm.

Việc quản lý vị thế là một kỹ năng quan trọng trong đầu tư và yêu cầu các nhà đầu tư có kiến thức về thị trường và kinh nghiệm trong việc đánh giá rủi ro và đưa ra quyết định đầu tư chính xác.

Các loại vị thế là gì?

Vị thế được chia thành hai loại chính là vị thế mua (long position) và vị thế bán (short position).

cac-loai-vi-the-la-gi
Có hai loại vị thế bao gồm: long position và short position

Vị thế mua (long position):

Vị thế mua (long position) là khi nhà đầu tư mua một tài sản với hy vọng giá tài sản đó sẽ tăng trong tương lai, và muốn bán lại tài sản đó với giá cao hơn để thu về lợi nhuận. Vị thế mua cũng có thể áp dụng cho các hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn hoặc quyền chọn mua.

Vị thế bán (short position):

Vị thế bán (short position) là khi nhà đầu tư bán một tài sản với kỳ vọng giá tài sản đó sẽ giảm trong tương lai, và muốn mua lại tài sản đó với giá thấp hơn để thu về lợi nhuận. Vị thế bán cũng có thể áp dụng cho các hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn hoặc quyền chọn bán.

Việc sử dụng vị thế mua hay vị thế bán phụ thuộc vào chiến lược đầu tư của từng nhà đầu tư và thị trường tài chính. Ngoài ra, việc quản lý rủi ro cũng rất quan trọng khi sử dụng vị thế mua hoặc vị thế bán.

Tóm lại vị thế mua và vị thế bán có những điểm khác nhau sau đây:

 • Dự đoán giá tài sản: Vị thế mua (long position) dự đoán giá tài sản sẽ tăng, trong khi vị thế bán (short position) dự đoán giá tài sản sẽ giảm.
 • Chủ sở hữu của tài sản: Một vị thế mua, nhà giao dịch là chủ sở hữu của tài sản, trong khi đó vị thế bán có nghĩa là nhà giao dịch đang bán một tài sản mà một nhà môi giới cho bạn vay.
 • Sở hữu tài sản: Vị thế bán là bán một tài sản mà nhà giao dịch chưa sở hữu, trong khi vị thế mua nghĩa là nhà giao dịch đã mua và sở hữu tài sản cơ sở.

Công thức tính vị thế là gì?

Công thức tính vị thế (position) trong giao dịch hàng hoá phái sinh phụ thuộc vào loại hợp đồng tương lai (futures contract) và chiều hướng của vị thế (long position hoặc short position).

Long position:
Với vị thế mua (long position), công thức tính vị thế như sau:
Position = Số lượng hợp đồng tương lai x Kích thước hợp đồng x Giá hiện tại của hợp đồng

Ví dụ:
Một nhà giao dịch mua 2 hợp đồng tương lai dầu có kích thước hợp đồng là 1.000 thùng, giá hiện tại của hợp đồng là 90 USD/thùng. Vị thế mua của nhà giao dịch sẽ là:
Position = 2 x 1.000 x 90 = 180.000 USD

Short position:
Với vị thế bán (short position), công thức tính vị thế như sau:
Position = Số lượng hợp đồng tương lai x Kích thước hợp đồng x (Giá hiện tại của hợp đồng – Giá điểm bán)

Giá điểm bán (entry price) là giá mà nhà giao dịch đã bán hợp đồng tương lai ban đầu.

Ví dụ:
Một nhà giao dịch bán 3 hợp đồng tương lai vàng có kích thước hợp đồng là 100 ounce, giá hiện tại của hợp đồng là 1.800 USD/ounce và giá điểm bán là 1.750 USD/ounce. Vị thế bán của nhà giao dịch sẽ là:
Position = 3 x 100 x (1.800 – 1.750) = 1.500 USD

Tuy nhiên, để tính toán chính xác vị thế và lợi nhuận từ vị thế trong giao dịch hàng hoá phái sinh, các nhà giao dịch cần phải hiểu rõ về cách thức đóng mở vị thế, các yếu tố ảnh hưởng đến giá của tài sản và các chi phí liên quan đến giao dịch

Cách thức đóng và mở vị thế là gì?

Để mở một vị thế, trước hết, nhà giao dịch phải đặt lệnh mua hoặc bán tài sản trên sàn giao dịch. Ví dụ, nếu nhà giao dịch muốn mở một vị thế mua, họ cần đặt lệnh mua tài sản đó trên sàn giao dịch.

Sau khi mở vị thế, nhà giao dịch có thể đóng vị thế bằng cách đặt lệnh đối ứng. Nếu nhà giao dịch đang nắm giữ một vị thế mua, họ có thể đóng vị thế bằng cách đặt lệnh bán tài sản tương ứng trên sàn giao dịch. Nếu nhà giao dịch đang nắm giữ một vị thế bán, họ có thể đóng vị thế bằng cách đặt lệnh mua tài sản tương ứng trên sàn giao dịch.

Cụ thể, quá trình đóng mở vị thế có thể được thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Xác định chiến lược đầu tư và quyết định vị thế mở hoặc đóng vị thế.
 • Bước 2: Đặt lệnh mua hoặc bán tài sản trên sàn giao dịch để mở vị thế.
 • Bước 3: Giám sát thị trường và quyết định khi nào cần đóng vị thế.
 • Bước 4: Đặt lệnh bán hoặc mua tài sản tương ứng trên sàn giao dịch để đóng vị thế.
 • Bước 5: Xác nhận đóng vị thế và kiểm tra số dư tài khoản để đảm bảo rằng vị thế đã được đóng.
 • Lưu ý rằng, quá trình đóng mở vị thế có thể khác nhau tùy thuộc vào từng sàn giao dịch và các loại tài sản được giao dịch. Các nhà giao dịch nên tìm hiểu kỹ quy trình đóng mở vị thế trên sàn giao dịch mà họ sử dụng để đảm bảo rằng họ hiểu rõ quy trình và tránh những sai lầm không đáng có.
cach-ung-dung-vi-the

Cách ứng dụng vị thế vào đầu tư hàng hoá phái sinh là gì:

Việc sử dụng vị thế trong giao dịch đầu tư hàng hoá phái sinh là một phương pháp phổ biến để quản lý rủi ro và đạt được lợi nhuận. Dưới đây là một số ứng dụng thực tế của việc sử dụng vị thế trong giao dịch đầu tư hàng hoá phái sinh:

 • Bảo vệ giá: Một nhà giao dịch có thể sử dụng vị thế để bảo vệ giá của tài sản mà họ đang nắm giữ. Ví dụ, nếu giá của một sản phẩm sẽ giảm trong tương lai, nhà giao dịch có thể mua một vị thế bán (short position) để giảm thiểu rủi ro.
 • Điều chỉnh tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận: Nhà giao dịch có thể sử dụng vị thế để điều chỉnh tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận của một giao dịch. Ví dụ, nếu nhà giao dịch muốn giảm rủi ro của một giao dịch, họ có thể mua một vị thế mua (long position) để giảm thiểu rủi ro.
 • Tối đa hóa lợi nhuận: Một nhà giao dịch có thể sử dụng vị thế để tối đa hóa lợi nhuận của một giao dịch. Ví dụ, nếu nhà giao dịch tin rằng giá của một sản phẩm sẽ tăng trong tương lai, họ có thể mua một vị thế mua để tận dụng cơ hội lợi nhuận.
 • Điều chỉnh chiến lược đầu tư: Nhà giao dịch có thể sử dụng vị thế để điều chỉnh chiến lược đầu tư của mình. Ví dụ, nếu nhà giao dịch ban đầu định mua một sản phẩm trong tương lai nhưng thị trường thay đổi, họ có thể thay đổi chiến lược của mình bằng cách mua một vị thế bán thay vì mua một vị thế mua.
 • Kết luận,

  Tóm lại, việc sử dụng vị thế trong giao dịch đầu tư hàng hoá phái sinh là một phương pháp quản lý rủi ro và đạt được lợi nhuận hiệu quả. Tuy nhiên, các nhà giao dịch cần phải hiểu rõ về cách thức đóng mở vị thế và các yếu tố ảnh hưởng đến giá của tài sản để đưa ra quyết định đầu tư chính xác.

  Để có thể cập nhật thêm những kiến thức về đầu tư hàng hoá. Hãy theo dõi và liên hệ Công ty cổ phần giao dịch hàng hoá Đông Nam Á (SACT)

Viết một bình luận

Về chúng tôi

Giới thiệu về SACT

Chính sách điều khoản

Chính sách bảo mật

Tin tuyển dụng

Site map

Hotline: 024-7304-8884

support@hanghoaphaisinh.com

Liên hệ

Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á (SACT)

Thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

Trụ sở chính: CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

CN HN1: 25 Sunrise B , The Manor Central Park, Hoàng Mai, Hà Nội

CN Hồ Chí Minh: Tầng 2, số 75 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Q. Phú Nhuận, TPHCM