Hotline: (094) 543 5430

Email: support@hanghoaphaisinh.com

NIKEN LME

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Niken LME Mã hàng hóa LNIZ / NID Độ lớn hợp đồng 6 tấn / lot (± …

KẼM LME

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Kẽm LME Mã hàng hóa LZHZ / ZDS Độ lớn hợp đồng 25 tấn / lot (± …

CHÌ LME

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Chì LME Mã hàng hóa LEDZ / PBD Độ lớn hợp đồng 25 tấn / lot (± …

NHÔM LME

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Nhôm LME Mã hàng hóa LALZ / AHD Độ lớn hợp đồng 25 tấn / lot Đơn …

ĐỒNG LME

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Đồng LME Mã hàng hóa LDKZ / CAD Độ lớn hợp đồng 25 tấn / lot Đơn …

ĐỒNG

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Đồng Giao dịch tại sàn COMEX (New York – Mỹ) Mã giao dịch trên CQG CPE Đơn …

QUẶNG SẮT

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Quặng sắt Giao dịch tại sàn SGX (Singapore) Mã giao dịch trên CQG FEF Đơn vị tiền …

BẠC

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Bạc Giao dịch tại sàn ICE US (New York – Mỹ) Mã giao dịch trên CQG SIE …

BẠCH KIM

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Bạch kim NYMEX Mã hàng hóa PLE Độ lớn hợp đồng 50 troy ounces/ lot Đơn vị yết giá USD / …

Liên hệ

Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á

CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

024-7304-8884