Logo SACT

(094) 543 5430
support@hanghoaphaisinh.com

CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

ĐỒNG LME


ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG

Hàng hóa giao dịch Đồng LME
Mã hàng hóa LDKZ / CAD
Độ lớn hợp đồng 25 tấn / lot
Đơn vị yết giá USD / tấn
Loại hợp đồng 3 tháng (3-month)
Kỳ hạn hợp đồng Niêm yết hằng ngày
Thời gian giao dịch Thứ 2 – Thứ 6:
07:00 – 01:00
(ngày hôm sau)
Bước giá 0.50 USD / tấn
Ngày đáo hạn 90 ngày kể từ ngày hợp đồng được niêm yết
Ngày giao dịch cuối cùng Ngày giao dịch liền trước ngày đáo hạn
Ký quỹ Theo quy định của MXV từng thời điểm.
Giới hạn vị thế Theo quy định của MXV từng thời điểm.
Biên độ giá 15% giá đóng cửa
Phương thức thanh toán Giao nhận vật chất

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

 • Theo quy định của sản phẩm Đồng giao dịch trên Sở giao dịch Kim loại London (LME).Đồng loại A có thành phần hóa học theo một trong 3 tiêu chuẩn dưới đây:

  a. BS EN 1978:1998 – Cu-CATH-1

  b. GB/T 467-2010 – Cu-CATH-1

  c. ASTM B115-10 – cathode Grade 1

  Đồng được giao dưới dạng Cathode, khối lượng giao nhận/hợp đồng sai số cho phép +/- 2%.

  Đồng được giao theo hợp đồng phải theo thương hiệu được LME phê duyệt.

  Tiêu chuẩn BS EN 1978:1998 – Cu-CATH-1

   

  Nguyên tố Thành phần, tỉ lệ % tối đa
  Cu
  Ag 0.0025
  As 0.0005(1)
  Bi 0.00020(2)
  Cd (1)
  Co (3)
  Cr (1)
  Fe 0.0010(3)
  Mn (1)
  Ni (3)
  P (1)
  Pb 0.0005
  S 0.0015(4)
  Sb 0.0004(1)
  Se 0.00020(2)
  Si (3)
  Sn (3)
  Te 0.00020(2)
  Zn (3)
  Tổng các nguyên tố ngoài Cu 0.0065

  1.     (As + Cd + Cr + Mn + P + Sb) tỉ lệ tối đa 0.0015%

  2.     (Bi + Se + Te) tỉ lệ tối đa 0.0003%, hoặc (Se + Te) tỉ lệ tối đa 0.00030%

  3.     (Co + Fe + Ni + Si + Sn + Zn) tỉ lệ tối đa 0.0020%

  4.     Hàm lượng lưu huỳnh phải được xác định trên mẫu đúc

  Tiêu chuẩn: GB/T 467-2010 Copper Cathode

  (Copper Cathode có độ tinh khiết cao (Cu-CATH-1))

   

  Nhóm

  nguyên tố

  Nguyên tố

  tạp chất

  Thành phần, tỉ lệ tối đa Tỉ lệ tối đa tổng thành phần của các nhóm nguyên tố
  1 Se 0.00020 0.00030 0.00030
  Te 0.00020
  Bi 0.0020  
  2 Cr 0.0015
  Mn
  Sb 0.0004
  Cd
  As 0.0005
  P
  3 Pb 0.0005 0.0005
  4 S 0.0015 0.0015
  5 Sn 0.0020
  Ni
  Fe 0.0010
  Si
  Zn
  Co
  6 Ag 0.0025 0.0025
  Tổng hàm lượng của các thành phần tạp chất được liệt kê 0.0065

   

  Tiêu chuẩn: ASTM B115-10 Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn

  cho Cathode Đồng điện phân (Cathode Grade 1)

   

  Nguyên tố Thành phần, tỉ lệ % tối đa Tỉ lệ tối đa của nhóm nguyên tố
  Se 0.0002 0.0003
  Te 0.0002
  Bi 0.00010
  Sb 0.0004  
  Pb 0.0005  
  As 0.0005  
  Fe 0.0010  
  Ni 0.0010  
  Sn 0.0005  
  S 0.0015  
  Ag 0.0025  
  Tổng tối đa cho phép 0.0065  

  SACT Kính chúc nhà đầu tư thành công!

Viết một bình luận

Liên hệ

Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á (SACT)

Thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

Trụ sở chính: CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

Chi nhánh HN1: 25 Sunrise B , The Manor Central Park, Hoàng Mai, Hà Nội

024-7304-8884

support@hanghoaphaisinh.com