KẼM LME


ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG

Hàng hóa giao dịchKẽm LME
Mã hàng hóaLZHZ / ZDS
Độ lớn hợp đồng25 tấn / lot (± 2%)
Đơn vị yết giáUSD / tấn
Loại hợp đồng3 tháng (3-month)
Kỳ hạn hợp đồngNiêm yết hằng ngày
Thời gian giao dịchThứ 2 – Thứ 6:
07:00 – 01:00
(ngày hôm sau)
Bước giá0.50 USD / tấn
Ngày đáo hạn90 ngày kể từ ngày hợp đồng được niêm yết
Ngày giao dịch cuối cùngNgày giao dịch liền trước ngày đáo hạn
Ký quỹTheo quy định của MXV từng thời điểm.
Giới hạn vị thếTheo quy định của MXV từng thời điểm.
Biên độ giá15% giá đóng cửa
Phương thức thanh toánGiao nhận vật chất

TIÊU CHUẨN  CHẤT LƯỢNG

Theo quy định của sản phẩm Kẽm giao dịch trên Sở giao dịch Kim loại London (LME).

1. Kẽm tinh khiết 99.995% phải đáp ứng được một trong 4 tiêu chuẩn dưới đây:

a. BS EN 1179:2003 – 99.995%

b. ISO 752:2004 – ZN-1 grade

c. ASTM B6-12 – LME grade

d. GB/T 470-2008 – Zn99.995

2. Kẽm được giao ở dạng thỏi, có trọng lượng không quá 30 kg.

3. Kẽm được giao phải đến từ các doanh nghiệp trong danh sách LME phê duyệt.

 

Tiêu chuẩn: BS EN 1179:2003 (phân loại cấp Z1)

 

Nguyên tốThành phần (%)
Kẽm (danh nghĩa)99.995
Chì0.003Mức tối đa
Cadimi0.003
Sắt0.002
Thiếc0.001
Đồng0.001
Nhôm0.001
Tổng tất cả các

nguyên tố, ngoài kẽm

0.005

 

Tiêu chuẩn: GB/T 470-2008 phôi kẽm: Loại Zn99.995

 

Nguyên tốThành phần (%)
Kẽm (danh nghĩa)99.995
Chì0.003Mức tối đa
Cadimi0.002
Sắt0.001
Thiếc0.001
Đồng0.001
Nhôm0.001
Tổng tất cả các

nguyên tố, ngoài kẽm

0.005

 

Tiêu chuẩn kỹ thuật ASTM B6-12 cho kẽm: Loại LME

 

Nguyên tốThành phần (%)
Kẽm (mức tối thiểu)99.995
Chì0.003Mức tối đa
Cadimi0.003
Sắt0.002
Thiếc0.001
Đồng0.001
Nhôm0.001
Tổng tất cả các

nguyên tố, ngoài kẽm

0.005

 

Tiêu chuẩn ISO 752:2004 Phôi kẽm (ZN-1)

 

Nguyên tốThành phần (%)
Kẽm (mức tối thiểu)99.995
Chì0.003Mức tối đa
Cadimi0.003
Sắt0.002
Thiếc0.001
Đồng0.001
Nhôm0.001
Tổng tất cả các

nguyên tố, ngoài kẽm

0.005

 

SACT Kính chúc nhà đầu tư thành công!

Viết một bình luận

Liên hệ

Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á (SACT)

Thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

024-7304-8884

support@hanghoaphaisinh.com