Logo SACT

(094) 543 5430
support@hanghoaphaisinh.com

CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

NANG LUONG 01

KHÍ TỰ NHIÊN MINI

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG   Tên sản phẩm giao dịch Khí tự nhiên NYMEX Mã hàng hóa NQG Độ lớn … Đọc thêm

NANG LUONG 02

DẦU THÔ WTI MICRO

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Tên sản phẩm giao dịch Dầu thô WTI MICRO Mã hàng hóa MCLE Độ lớn hợp … Đọc thêm

NANG LUONG 03

DẦU WTI MINI

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Dầu thô mini Giao dịch tại sàn NYMEX (New York – Mỹ) … Đọc thêm

NANG LUONG 04

DẦU WTI

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Dầu thô Giao dịch tại sàn NYMEX (New York – Mỹ) Mã … Đọc thêm

NANG LUONG 05

DẦU BRENT MINI

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Tên sản phẩm giao dịch Dầu thô Brent mini Mã hàng hóa BM Độ lớn hợp … Đọc thêm

NANG LUONG 06

DẦU ÍT LƯU HUỲNH

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Dầu ít lưu huỳnh Giao dịch tại sàn ICE EU (Anh) Mã … Đọc thêm

NANG LUONG 07

KHÍ TỰ NHIÊN

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Khí tự nhiên Giao dịch tại sàn NYMEX (New York – Mỹ) … Đọc thêm

NANG LUONG 08

DẦU BRENT

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Dầu Brent Giao dịch tại sàn ICE EU (Anh) Mã giao dịch … Đọc thêm

phan 2 01

NIKEN LME

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Niken LME Mã hàng hóa LNIZ / NID Độ lớn hợp đồng … Đọc thêm

phan 2 02

KẼM LME

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Kẽm LME Mã hàng hóa LZHZ / ZDS Độ lớn hợp đồng … Đọc thêm

Liên hệ

Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á (SACT)

Thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

Trụ sở chính: CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

Chi nhánh HN1: 25 Sunrise B , The Manor Central Park, Hoàng Mai, Hà Nội

024-7304-8884

support@hanghoaphaisinh.com