Logo SACT
NANG LUONG 01

KHÍ TỰ NHIÊN MINI

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG   Tên sản phẩm giao dịch Khí tự nhiên NYMEX Mã hàng hóa NQG Độ lớn … Đọc thêm

NANG LUONG 02

DẦU THÔ WTI MICRO

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Tên sản phẩm giao dịch Dầu thô WTI MICRO Mã hàng hóa MCLE Độ lớn hợp … Đọc thêm

NANG LUONG 03

DẦU WTI MINI

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Dầu thô mini Giao dịch tại sàn NYMEX (New York – Mỹ) … Đọc thêm

NANG LUONG 04

DẦU WTI

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Dầu thô Giao dịch tại sàn NYMEX (New York – Mỹ) Mã … Đọc thêm

NANG LUONG 05

DẦU BRENT MINI

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Tên sản phẩm giao dịch Dầu thô Brent mini Mã hàng hóa BM Độ lớn hợp … Đọc thêm

NANG LUONG 06

DẦU ÍT LƯU HUỲNH

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Dầu ít lưu huỳnh Giao dịch tại sàn ICE EU (Anh) Mã … Đọc thêm

NANG LUONG 07

KHÍ TỰ NHIÊN

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Khí tự nhiên Giao dịch tại sàn NYMEX (New York – Mỹ) … Đọc thêm

NANG LUONG 08

DẦU BRENT

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Dầu Brent Giao dịch tại sàn ICE EU (Anh) Mã giao dịch … Đọc thêm

Liên hệ

Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á (SACT)

Thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

024-7304-8884

support@hanghoaphaisinh.com