Logo SACT

Giá cả hàng hóa là gì? Yếu tố ảnh hưởng đến giá cả hàng hoá


Giá cả hàng hoá là thuật ngữ trong kinh tế học và là khái niệm thường xuyên được sử dụng trong đời sống hàng ngày. Tuy nhiên, giá cả thường bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau. Vậy giá cả là gì? Các yếu tố tác động đến giá cả hàng hoá là gì? Cùng tìm hiểu ngay qua bài chia sẻ dưới đây!

Nội dung chính

Giá cả hàng hoá là gì?

giá cả hàng hoá là gì
Giá cả hàng hoá là gì?

Giá cả là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoá. Nghĩa là số lượng tiền mà khách hàng phải trả để đổi lấy một sản phẩm cụ thể nhằm đáp ứng nhu cầu và mong muốn của họ. Nói một cách dễ hiểu, giá là thước đo giá trị mà khách hàng trao đổi để mua một món hàng.

Giá cả đóng vai trò như một cơ chế kinh tế sử dụng các dịch vụ có thể được phân phối giữa các khách hàng trên thị trường. Chúng cũng hoạt động như các chỉ báo về mức độ yêu cầu của một sản phẩm chào bán và cũng như mức độ cung cấp hoặc sẵn có của nó.

Giá của một sản phẩm là giá trị tổng thể của đợt chào bán, bao gồm giá trị của tất cả các nguyên vật liệu thô và dịch vụ đã tạo ra một đợt chào hàng. Giá của dịch vụ xem xét tất cả các yếu tố liên quan đến việc tạo ra dịch vụ đó là gì.

Giá cả được xác định như thế nào?

Giá cả phụ thuộc vào quy luật cung cầu. Có nghĩa là, nó tăng hoặc giảm cho đến khi lượng cầu bằng lượng cung. Điểm này được gọi là giá cân bằng.

Nếu cầu của một món hàng nhiều hơn lượng cung của nó, thì giá sẽ tăng lên. Điều này nghĩa là chỉ một số ít người mua mới có thể tiếp cận với món hàng bằng thiện chí và khả năng mua nó. Sự gia tăng là cho đến khi cả cung và cầu gặp nhau ở trạng thái cân bằng.

Nếu cung lớn hơn cầu, giá sẽ giảm xuống điểm cân bằng.

image 6 1
Biểu đồ biểu thị giá cả

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả hàng hoá là gì?

batch giacahanghoa
Các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả hàng hoá là gì?

Giá trị của hàng hoá

Giá cả của hàng hoá chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi giá trị hàng hoá. Giá trị của hàng hóa tỷ lệ thuận với giá cả của hàng hóa.

Giá trị của hàng hoá là một thuộc tính của hàng hoá, đó chính là lao động hao phí của người sản xuất để sản xuất ra nó đã được kết tinh vào trong hàng hoá. Để hiểu khái niệm này, phải đi từ sự trao đổi và giá trị trao đổi. Trong đó, giá trị của hàng hóa (giá trị của 1 đơn vị hàng hóa) lại chịu sự tác động của 2 yếu tố là: năng suất lao động và mức độ phức tạp của lao động.

Quan hệ cung cầu hàng hoá

Trong kinh tế vĩ mô, thì cân bằng thị trường là một trạng thái ở đó sản lượng giao dịch và giá cả có khả năng tự ổn định, không phải chịu những áp lực thay đổi. Từ đó tạo ra trạng thái được sự hài lòng giữa người mua và người bán. Khi giá cân bằng thì sản lượng hàng hóa mà người bán sẵn sàng cung cấp bằng (cung) bằng với sản lượng người mua sẵn lòng mùa. Theo Quy luật cung cầu thì giá cả sẽ biến đổi đơn giản như sau:

+ Cung = Cầu: giá ổn định.

+ Cung > Cầu: giá cả giảm.

+ Cung < Cầu: giá cả tăng.

batch photo1629861306410 1629861306509825068884
Quan hệ cung cầu hàng hoá

Chính sách tiền tệ

Tùy thuộc vào tình hình kinh tế của quốc gia, chính phủ sẽ đưa ra các chính sách tài khóa khác nhau để đưa thị trường phát triển một cách ổn định và bên vững. Trong đó, chính sách tiền tệ là các cụ tác động trực tiếp đến việc cung ứng tiền cho nền kinh tế. Bởi vì, tiền tệ là yếu tố gây ảnh hưởng nhiều nhất đến giá cả. Tiền sẽ tỉ lệ nghịch với giá cả hàng hóa, khi tiền tệ có giá sẽ mua được nhiều sản phẩm và ngược lại.

Có thể nói, chính sách tiền tệ tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc phân bổ nguồn tiền, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế. Có 2 loại chính sách tiền tệ gồm chính sách tiền tệ mở rộng và chính sách tiền tệ thu hẹp. Dù thực hiện chính sách tiền tệ mở rộng hay thắt chặt, mục đích của chúng đều hướng tới kiểm soát lạm phát, ổn định và phát triển kinh tế bền vững.

Tác động bởi dữ liệu nền kinh tế

Dữ liệu kinh tế đóng vai trò quan trọng trong việc định giá hợp đồng tương lai. Dữ liệu kinh tế được phát hành theo định kỳ và tác động lớn đến giá cả trong một lĩnh vực. Đầu tư cần một khoảng thời gian dài. Vì vậy, mỗi nhà đầu tư cần phải kiên nhẫn và có cái nhìn tốt về thị trường để đạt mức lợi nhuận tối đa.

Kết luận

Giá cả hàng hóa là số tiền dùng để mua một mặt hàng hóa nào đó, hiểu rộng hơn là số tiền người mua phải trả để sở hữu, sử dụng một sản phẩm, dịch vụ, tài sản nào đó. Trong kinh tế học vi mô, giá cả hàng hóa là vấn đề được nghiên cứu thường xuyên bởi nó sẽ tác động mạnh mẽ đến người tiêu dùng, doanh nghiệp, chính phủ của một quốc gia. Hy vọng với thông tin mà Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á (SACT) chia sẻ đã giúp nhà đầu tư hiểu được giá cả hàng hoá là gì và các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả.

Viết một bình luận

Liên hệ

Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á (SACT)

Thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

024-7304-8884

support@hanghoaphaisinh.com