Logo SACT

(094) 543 5430
support@hanghoaphaisinh.com

CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

CBOT công bố các quy tắc về giới hạn giá mới đối với các hợp đồng kỳ hạn lúa mì được niêm yết trên sở


Hiện tại, giới hạn giá ban đầu (GHBĐ) và giới hạn giá mở rộng (GHMR) của các hợp đồng kỳ hạn lúa mì trên Sở giao dịch Chicago (CBOT) đang được áp dụng lần lượt là 70 cents/giạ và 105 cents/giạ. Mới đây, CBOT đã công bố những quy tắc mới về giới hạn giá của các mặt hàng lúa mì, áp dụng cho cả hợp đồng full-size và mini, bắt đầu từ ngày 29/08 như sau:

  1. Trước đây, giới hạn giá mở rộng khi có ít nhất 2 hợp đồng thanh toán ở mức GHBĐ. Hiện tại, giới hạn mở rộng khi có ít nhất 1 hợp đồng thanh toán ở mức GHBĐ.
  2. Trước đây, khi giới hạn giá được mở rộng, cần ít nhất 1 hợp đồng thanh toán ở mức giá GHMR để GHMR được duy trì trong ngày tiếp theo. Hiện tại, chỉ cần ít nhất 1 hợp đồng thanh toán ở mức giá lớn hơn hoặc bằng GHBĐ thì GHMR tiếp tục có hiệu lực trong ngày tiếp theo.
  3. Quy tắc mới cung cấp cơ chế cho phép GHBĐ và GHMR tạm thời tăng lên khi hợp đồng được thanh toán ở mức giá GHMR trong 2 ngày liên tiếp. Khi đó, GHMR hiện tại sẽ trở thành GHBĐ mới, trong khi GHMR mới sẽ tăng thêm 50%.

Viết một bình luận

Liên hệ

Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á (SACT)

Thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

Trụ sở chính: CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

Chi nhánh HN1: 25 Sunrise B , The Manor Central Park, Hoàng Mai, Hà Nội

024-7304-8884

support@hanghoaphaisinh.com