Logo SACT
Mô hình nến và các dạng mô hình nến thường gặp

Tìm hiểu về mô hình nến và các dạng mô hình nến thường gặp

Là công cụ được các nhà phân tích sử dụng để dự đoán các biến động của thị trường tương lai. Mô hình nến hay đồ thị hình nến là dạng đồ thị thể hiện sự biến đổi giá của các loại hàng hóa trong các khung thời gian xác định khác nhau.

Liên hệ

Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á (SACT)

Thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

024-7304-8884

support@hanghoaphaisinh.com