Logo SACT

(094) 543 5430
support@hanghoaphaisinh.com

CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

QUI ĐỊNH HẠN MỨC TRẠNG THÁI, GIAO DỊCH KÝ QUỸ CÀ PHÊ TRÊN SÀN GIAO DỊCH ICE – Phần 2


 NGUYÊN TẮC TẤT TOÁN/ĐÓNG TRẠNG THÁI

Hiện nay để phù hợp với thông lệ quốc tế trên Sàn, có 3 cách thức tất toán trạng thái phổ biến đó là nguyên tắc FIFO (first in first out – khớp trước, tất toán trước ưu tiên về thời gian); nguyên tắc khớp trong phiên; và được quyền tự chọn ghép giao dịch. Tất nhiên, tùy theo mỗi quốc gia hoặc quan hệ đối tác và chuẩn mực sẽ áp dụng các nguyên tắc khác nhau. Hiện nay nguyên tắc FIFO đang là nguyên tắc được sử dụng nhiều nhất. Chi tiết như sau:

• Theo nguyên tắc FIFO: giao dịch nào thực hiện trước sẽ được ưu tiên tất toán trước.

Ví dụ: Có thông tin về khách hàng giao dịch trên thị trường ICE như sau:

image 131

• Theo nguyên tắc khớp trong phiên: Tiếp theo ví dụ trên vào ngày 30/07/20xx

image 132

Trong hợp đồng tiêu chuẩn về tương lai giá cà phê khi tất toán thì số tiền lời/lỗ thực tế được tính theo công thức như sau: . – Đối với Danh mục giao dịch ngoại tệ:

– Đối với Danh mục giao dịch ngoại tệ :

Số tiền lời/lỗ thực tế = (Giá khớp lệnh Hợp đồng bán bằng ngoại tệ – Giá khớp lệnh Hợp đồng mua bằng ngoại tệ) x Khối lượng tất toán x Giá trị quy đổi x Tỷ giá quy đổi.

– Đối với Danh mục giao dịch VND:

Số tiền lời/lỗ thực tế = (Giá khớp lệnh Hợp đồng bán quy VND thực tế – Giá khớp lệnh Hợp đồng mua quy VND thực tế) x Khối lượng tất toán x Giá trị quy đổi.

Trong đó:

Nếu kết quả là dương, số tiền lời/lỗ từ việc đánh giá Hợp đồng tiêu chuẩn về tương lại giá cả hàng hóa thể hiện số tiền lời, ngược lại nếu kết quả là âm, thể hiện là số tiền bị lỗ.

Phòng đào tạo SACT

Viết một bình luận

Về chúng tôi

Giới thiệu về SACT

Chính sách điều khoản

Chính sách bảo mật

Tin tuyển dụng

Site map

Hotline: 024-7304-8884

support@hanghoaphaisinh.com

Liên hệ

Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á (SACT)

Thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

Trụ sở chính: CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

CN HN1: 25 Sunrise B , The Manor Central Park, Hoàng Mai, Hà Nội

CN Hồ Chí Minh: Tầng 2, số 75 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Q. Phú Nhuận, TPHCM