Logo SACT

SÀN GIAO DỊCH CÀ PHÊ LIFFE – NYBOT (ICE US VÀ ICE EUROPE) Phần 10


 

image 90

ĐIỀU KIỆN PHẢI ĐÁP ỨNG TRƯỚC KHI THAM GIA VÀO GIAO DỊCH

– Theo qui định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, một Doanh nghiệp muốn tham gia giao dịch trên sàn cần đáp ứng những . điều kiện như sau:

– Có khả năng tài chính để đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ thanh toán phát sinh có liên quan đến việc giao dịch Hợp đồng tiêu chuẩn về tương lai giá cà phê.

– Có hồ sơ giấy tờ pháp lý được thành lập hợp pháp theo quy định pháp luật.

– Có ngành nghề kinh doanh/hoạt động phù hợp trong lĩnh vực cà phê vối hoặc chè.

– Có giao dịch gốc còn hiệu lực thực hiện để chứng minh mục đích phòng ngừa rủi ro giá cả hàng hóa và xác định hạn mức giao | dịch. Giao dịch gốc là hợp đồng mua, bán hàng hóa được lập bằng văn bản, hợp pháp và chịu rủi ro giá cả hàng hóa, gồm: Hợp đồng mua, bán hàng hóa trong nước, hợp đồng xuất khẩu hàng hóa, hợp đồng nhập khẩu hàng hóa.

Phòng đào tạo SACT

Viết một bình luận

Liên hệ

Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á (SACT)

Thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

024-7304-8884

support@hanghoaphaisinh.com