Logo SACT

(094) 543 5430
support@hanghoaphaisinh.com

CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

SÀN GIAO DỊCH CÀ PHÊ LIFFE – NYBOT (ICE US VÀ ICE EUROPE) Phần 3


SƠ LƯỢC VỀ THỊ TRƯỜNG TƯƠNG LAI CÀ PHÊ

2 Cấu trúc của một thị trường tương lai

* Cơ quan thanh toán bù trừ

Cơ quan thanh toán bù trừ tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh hợp đồng tương lai, bao gồm đấu thầu (giao hàng) vật chất theo các điều khoản của hợp đồng tương lai. Thường được thành lập như một dạng công ty, tách biệt và độc lập với Sàn, cơ quan thanh toán bù trừ có chức năng đảm bảo và giải quyết tất cả các giao dịch trên sàn. Thông qua hệ thống các biện pháp bảo vệ tài chính và bảo đảm giao dịch, cơ quan thanh toán bù trừ bảo vệ lợi ích của người giao dịch, các thành viên của các sàn giao dịch và các thành viên bù trừ của công ty thanh toán bù trừ.

ICE Clear U.S. hoặc “Clearing Corporation”, là cơ quan thanh toán bù trừ được chỉ định cho ICE Futures U.S, tức là cho hợp đồng arabica ở New York. Mặc dù là công ty con của ICE Futures US, ICE Clear U.S có thành viên riêng, ban giám đốc, người tham gia và nhân viên điều hành.

Ở London, chức năng thanh toán bù trừ thường thuộc hoạt động của các ngân hàng hàng đầu

image 73
Clearing Corporation

.

* Giao dịch tương lai

Theo truyền thống, giao dịch hợp đồng tương lai trên sàn giao dịch chỉ được phép thực hiện giữa các thành viên môi giới nước ngoài. Tuy nhiên, với sự ra đời của giao dịch điện tử, bất kỳ ai có thỏa thuận đáp ứng điều kiện tham gia trên sàn, có thể tham gia trực tiếp hoặc thông qua đại diện các nhà môi giới.

Các trạng thái mua và bán trong cùng một tháng hợp đồng bù trừ cho nhau và được đánh giá (mark to market) trên cơ sở hằng ngày. Thành viên thanh toán bù trừ có chứng năng khớp giữa lệnh mua và lệnh bán cho các thành viên, thanh toán chênh lệch giá…quá trình ngày gọi là net off trạng thái.

Nhà thanh toán bù trừ thay thế người mua hoặc người bán, họ thực hiện vai trò của người bán đối với tất cả người mua và của người mua đối với tất cả người bán. Theo cách này, chỉ dẫn thanh toán đóng mở sẽ tự động vào cuối mỗi ngày giao dịch, nhằm làm giảm ký quỹ của khách hàng, chỉ giữ lại những trạng thái mở còn lại. Điều này giúp cho khách hàng có thể quản lý trạng thái trong danh mục tốt hơn và hiệu quả hơn, không ảnh hưởng đến tình hình ký quỹ khi mua bán vị thế mới.

image 74

* An ninh tài chính và cơ quan thanh toán bù trừ

An ninh tài chính cho thị trường được đảm bảo bởi cơ quan thanh toán bù trừ, nơi thiết lập và thực thi các quy tắc và hướng dẫn về các khía cạnh tài chính của tất cả các giao dịch mua bán trên Sàn. Cơ quan thanh toán bù trừ kiểm tra, giải quyết và báo cáo trạng thái kinh doanh mỗi ngày và đảm bảo ưu tiên cho mỗi hợp đồng.

Điều này được đảm bảo thông qua việc thanh toán lợi nhuận và thu thập tất cả các nghĩa vụ còn tồn đọng từ các thành viên trong vòng 24 giờ. Ngoài ra, các thành viên tham gia đều phải đóng vào một quỹ bảo lãnh vĩnh viễn, cho phép cơ quan thanh toán bù trừ chịu trách nhiệm tài chính nếu một trong các thành viên bị vỡ nợ.

Trung tâm thanh toán bù trừ cũng chỉ định đấu thầu và đấu thầu lại cà phê có thể giao được sau khi đảm bảo mỗi lô đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định về chất lượng, lưu trữ, đóng gói, vv.

image 75

Phòng đào tạo SACT

Viết một bình luận

Về chúng tôi

Giới thiệu về SACT

Chính sách điều khoản

Chính sách bảo mật

Tin tuyển dụng

Site map

Hotline: 024-7304-8884

support@hanghoaphaisinh.com

Liên hệ

Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á (SACT)

Thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

Trụ sở chính: CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

CN HN1: 25 Sunrise B , The Manor Central Park, Hoàng Mai, Hà Nội

CN Hồ Chí Minh: Tầng 2, số 75 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Q. Phú Nhuận, TPHCM